NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

List do Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego

List do Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego

dodano: 2020-01-08

 

 

Kielce, 7 stycznia 2020r.
 
Ksiądz Arcybiskup
prof. dr hab. Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski
 
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, nasz Metropolito
przyjmij prosimy wyrazy naszej solidarności z Tobą, z prezentowaną przez Ekscelencję postawą i cnotą odwagi – chrześcijańskiego radykalizmu wierności prawdzie. Ewangeliczne wezwanie „niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37) realizowane w nauczaniu prezentowanym przez Księdza Arcybiskupa umacnia nas w poznawaniu prawdy. Wierność ewangelicznej zasadzie „poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32) jest podstawową wartością, szczególnie cenną, bo deficytową w dzisiejszych czasach.
Obrona chrześcijańskiej antropologii i opartego na niej porządku społecznego jest szczególnie ważnym wyzwaniem dla nas – wyznawców Chrystusa, w tym – ludzi „Solidarności”.
Ekscelencjo, łączymy się w modlitwie dziękczynnej do Pana za dar posłania do nas Takiego Pasterza jakim Ty jesteś, Księże Arcybiskupie.
 
Z wyrazami głębokiego szacunku
 
 Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

Udostępnij

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego