NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Dokumenty 2021r.


Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 4 maja 2021r.
 
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w całej rozciągłości popiera Stanowisko Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek z dnia 16 kwietnia 2021r.
Restrukturyzacja przemysłu energetycznego związana z programem „Zielonego Ładu” nie może być przeprowadzana z pominięciem dialogu społecznego. Dotychczasowe normy i praktyki cywilizacyjne wskazują, iż tak poważne przedsięwzięcia bez porozumienia społecznego muszą prowadzić do konfliktów społecznych i skutkować będą wieloma negatywnymi konsekwencjami dla branży, a także szerzej – dla rynku pracy, społeczności lokalnych.
Sygnalizowane wydzielenie „Zielonego Bloku” ze struktury Elektrowni Połaniec byłoby takim przykładem braku roztropności.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” rozumiejąc słuszne obawy pracowników Elektrowni Połaniec i spółek z nią związanych, deklaruje swoje wsparcie dla działań związkowych inicjowanych przez tamtejszą organizację NSZZ „Solidarność”.
 
Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 9 marca 2021r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w całej rozciągłości popiera działania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Mesko S.A. prowadzone w ramach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.
Protest pracowników, a w ich imieniu związków zawodowych, jest w istocie skierowany na obronę zakładu pracy, w konsekwencji obronę miejsc pracy. Postulat zmiany Zarządu spółki i wdrożenia szybkich i efektywnych działań ratujących kondycję przedsiębiorstwa wymaga szybkiej realizacji przez organa nadzoru właścicielskiego – przede wszystkim Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wsparcie działań podjętych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny i deklaruje włączenie struktur ogólnoregionalnych dla zrealizowania słusznych postulatów.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący


Stanowisko nr 1/2021
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność
z dn. 13 stycznia 2021r.
w sprawie sytuacji pracowniczej w Mesko S.A.

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża niepokój sytuacją pracowniczą w Mesko S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
Trwające od kilku miesięcy niepokoje spowodowały zrozumiałą reakcję związków zawodowych. Przeprowadzone referendum w dn. 12 stycznia br. wśród pracowników Meska jednoznacznie potwierdza konieczność wprowadzenia postulowanych przez związki zawodowe zmian w tym przedsiębiorstwie.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera stanowisko związkowe poparte przez ponad 80 procent pracowników Meska i apeluje do władz państwowych nadzorujących funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa o poważne potraktowanie tych niepokojów i podjęcie oczekiwanych decyzji.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wsparcie wszystkich działań przeprowadzonych przez organizacje związkowe w Mesko.

Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego