NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 1

Trzuskawica, dnia 28 czerwca 2002 r.

Stanowisko nr 1
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

 

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego stanowczo protestuje przeciw wprowadzeniu akcyzy dla sprzedawców energii, co spowodowałoby podwyżkę cen energii elektrycznej o 7,6%. Przy inflacji ustalonej na poziomie 3% w skali roku, proponowana podwyżka jest zbyt wysoka i spowoduje nadmierne obciążenie zarówno gospodarstw domowych jak i zakładów przemysłowych. W konsekwencji musi to spowodować zwiększenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i zmusi ich kierownictwa do dalszych zwolnień pracowników.

 

Przewodniczący WZD
Waldemar Bartosz

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego