NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Uchwała nr 1

Trzuskawica, dnia 28 czerwca 2002 r.

Uchwała nr 1
X Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

 

X Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej i Zarządu Regionu udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Regionu za kadencję 1998-2002.

 

Przewodniczący WZD
Waldemar Bartosz

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego