NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 1

Stanowisko Nr 1
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

 

W XXIII rocznicę zakończenia historycznych strajków podpisaniem Porozumień Sierpniowych i w konsekwencji powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego oświadczają, iż przesłanie Polskiego Sierpnia jest nadal aktualne.

Aktualne jest bowiem nadal dążenie do zachowania godności każdego człowieka w tym człowieka pracy.

Godność osoby ludzkiej wpisana w protesty sierpniowe jest kontynuacją nauczania wybitnych autorytetów moralnych a przede wszystkim Jana Pawła II.

Obecnie po dwudziestu trzech latach od tych historycznych wydarzeń łamanie praw pracowniczych stoi w jawnej sprzeczności z tamtym przesłaniem. Sytuacja ta jest dla NSZZ "Solidarność" i wszystkich ludzi wrażliwych moralnie wyzwaniem do przywrócenia zachwianej równowagi miedzy kapitałem i pracą. Postulat prymatu pracy nad kapitałem i człowieka nad zyskiem staje się nader aktualny w obliczu wielu znanych przypadków traktowania pracowników jako najemnej nisko a często w ogóle nie opłacalnej siły roboczej.

Aktualne jest także dążenie do życia w sprawiedliwym i prawym państwie. Protesty Sierpniowe miały także ten fundament. W obliczu wszechpanującej korupcji, afer polityczno – gospodarczych uderzających wprost w Polskie Państwo i Polaków w nim żyjących nie można zapomnieć przesłania Wieszcza umieszczonego na gdańskim pomniku Trzech Krzyży: NIECH PRAWO ZNACZY PARAWO A SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego wzywają wszystkich Polaków, którym bliskie i drogie są ideały Polskiego Sierpnia do stworzenia frontu odmowy złu i zakłamaniu i dążenia do odnowy moralnej tworzącej pożądany etyczny ład społeczny.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego