NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 3

Stanowisko Nr 3
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

 

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego z najwyższym niepokojem obserwują łamanie praw pracowniczych.

Nie należą już do wyjątków przypadki nie wypłacania wynagrodzeń pracowniczych, również w wielu zakładach pracy naszego regionu. Przykładem takiej sytuacji jest np. "RESANUS" Sp. z o.o. w Jędrzejowie, Spółdzielnia Inwalidów "Naprzód" w Końskich, Makadam Sp. z o.o. w Busku-Zdroju czy Spółdzielnia Inwalidów "Twórczość" w Kielcach.

Jest to jawne łamanie prawa bez żadnej sankcji karnej dla winnych tego stanu. Szykanami wobec działaczy związkowych są również próby zastraszania i nieuzasadnionego karania za bezinteresowna i zgodną z prawem działalność społeczną.

Przykładami takiej sytuacji są: PKS Kielce, PKS Końskie, KKSM Kielce, Spółdzielnia "Twórczość" z Kielc.

Delegaci na XI WZD stanowczo domagają się od odpowiednich instytucji państwowych stosownych egzekucji prawa, w tym prawa pracy.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego