NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 4

Stanowisko Nr 4
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

 

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z oburzeniem obserwują patologiczne zjawiska występujące w naszym kraju. Z podobnymi zjawiskami mięliśmy do czynienia w epoce PRL. Nie były one tak nagłaśniane przez media jak dziś, ale ich ocena wystawiona przez społeczeństwo była podobna. Taki stan państwa spotkał się wówczas z ogólnym sprzeciwem. Wynikiem tego sprzeciwu był NSZZ "Solidarność".

Dziś również, korupcja, prywata, wykorzystywanie pozycji politycznej do osiągnięcia własnych korzyści staje się normą życia publicznego. Zaczyna dominować przekonanie, że mając pieniądze i układy polityczne można kupić wszystko i wszystkich. Można bezkarnie ujawniać tajemnice służbowe i państwowe. Można współpracować ze zorganizowaną przestępczością, korumpować innych a nawet zamordować. Obecnie rządząca koalicja SLD-UP jest jawnym gwarantem takich praktyk. Rządzący dają polityczne przyzwolenie wszystkim łamiącym prawo. Politycy tych partii – spadkobiercy PZPR – udając przeciwników np. korupcji, często sami są jej uczestnikami. W ten sposób stają się posiadaczami fortun.A wszystko to dzieje się w kraju, w  którym z dnia na dzień rośnie obszar bezrobocia, nędzy i ubóstwa. Coraz większej grupie społeczeństwa zaczyna brakować pieniędzy, aby godnie żyć. Zaczyna brakować na ubranie, lekarstwa, a nawet na chleb.Oto obraz państwa pod rządami SLD-UP.

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" domagają się od właściwych organów państwa odpowiedzialnych za praworządność i sprawiedliwość, aby wypełniały zdecydowanie swe obowiązki.

Delegaci zwracają się również do najwyższych władz naszego związku, aby walka i przeciwdziałanie patologiom życia politycznego były jednym z ważniejszych elementów naszego programu działania.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego