NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 7

Stanowisko Nr 7
XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

 

Delegaci na XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tzw. planu wicepremiera Jerzego Hausnera w sprawie pozbawienia kolejnych grup pracowników uprawnień do świadczenia przedemerytalnego.

Delegaci XI Walne Zebranie Delegatów żądają od Rządu RP podjęcia rzeczywistych działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego