NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 1

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO NR 1
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

 

XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego popiera w całej rozciągłości stanowisko pracowników Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” S.A. w Kielcach w przedmiocie planowanej prywatyzacji firmy. Spółka ta jest od wielu lat w bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej. Za rok 2003 osiągnęła 5,5 mln zysku. Prognozy na rok bieżący przewidują, że wynik finansowy będzie jeszcze lepszy. Ponadto spółka posiada wolne środki pieniężne w kwocie ponad 10 mln zł. Tak doskonała kondycja ekonomiczna firmy przekłada się na stabilną sytuację jej pracowników. Daje ona im poczucie bezpieczeństwa zarówno co do wynagrodzeń jak i ciągłości zatrudnienia. Dlatego też zamiar Ministra Skarbu Państwa dotyczący sprzedaży tak znakomitej spółki mało wiarygodnemu Funduszowi Inwestycyjnemu, jakim jest „Magellan” Pro Equity Fund I S.A. w Kielcach musi budzić uzasadnione niepokoje i protesty. Spółka „Magellan” jest firmą spoza branży, bez tradycji, z kapitałem polsko-cypryjskim. Jej kapitał zakładowy jest niższy od kapitału CPP „PREMA” S.A. Ponadto wybrany przez Ministra Skarbu Państwa inwestor przejawia brak dobrej woli w negocjacjach pakietu socjalnego dla pracowników. Inwestor nie chce zagwarantować nawet dotychczasowych uprawnień pracowniczych zarówno co do ciągłości zatrudnienia dla załogi jak i poziomu wynagrodzeń i warunków socjalnych.

XII WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego domaga się od właściciela spółki – Ministerstwa Skarbu Państwa poważnego rozpatrzenia zgłoszonych przez pracowników zastrzeżeń i ponownego przeanalizowania proponowanej formy prywatyzacji.

Delegaci zwracają się również do organów państwa odpowiedzialnych za prywatyzację o zgodny z prawem przebieg tej prywatyzacji, o należyty nadzór i kontrolę procesu sprzedaży spółki skarbu państwa.

XII WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego zobowiązuje jednocześnie regionalne władze Związku do użycia wszystkich środków mających na celu zapewnienie pracownikom CPP „PREMA” S.A. w Kielcach warunków godnej i bezpiecznej pracy.

 

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego