NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 2

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 2
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

 

XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego domaga się od radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o wygospodarowanie z budżetu województwa środków finansowych, które pozwolą dofinansować kolejowe przewozy regionalne wykonywane w województwie Świętokrzyskim.

Wzywamy władze samorządowe województwa Świętokrzyskiego do niezwłocznego podpisania umowy i przekazania środków na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie. Brak pozytywnej reakcji na nasze postulaty spowoduje utrzymanie decyzji zawieszenia lokalnych pociągów co spowoduje utrudnienie dotarcia do szkół młodzieży oraz pracowników zakładów pracy i tworzy zagrożenie utraty miejsc pracy przez kolejarzy.

Delegaci sprzeciwiają się likwidacji Świętokrzyskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Kielcach.

XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego apeluje również do Rządu RP, Posłów na Sejm RP i Zarządu PKP S.A. o opracowanie i uzgodnienie z partnerami społecznymi docelowego modelu kolejowych przewozów pasażerskich wraz z określeniem sposobu ich finansowania.

 

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego