NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 3

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 3
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

 

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego wyraża protest wobec zapowiedzianej i przygotowywanej przez władze miejskie Kielc decyzji o sprzedaży Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach, które jest firmą przewozową o strategicznym znaczeniu.

Wdrażany od kilku lat drastyczny program oszczędnościowy przyczynił się do radykalnej obniżki kosztów do poziomu najmniejszych w kraju biorąc pod uwagę tego rodzaju aglomeracje miejskie, oraz znacząco poprawił wskaźniki konkurencyjności. Efekty te uzyskano między innymi poprzez zwolnienie 150 pracowników i rezygnację na określony okres z niektórych płacowych zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy. Tego władze miejskie Kielc starają się nie dostrzegać forsując pośpiesznie, z pominięciem dialogu ze związkami zawodowymi, projekt sprzedaży zakładu wybranemu kontrahentowi, co niewątpliwie spowoduje drastyczne zwolnienia pracowników i wzrost dotacji z budżetu miejskiego na przewozy pasażerów korzystających z przejazdów zniżkowych.

XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego domaga się od władz miejskich Kielc odstąpienia od pośpiesznie przygotowanej prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach i podjęcie w tej sprawie rzeczowego dialogu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego