NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 4

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 4
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego
ws. założeń do ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach.

 

  1. W założeniach do ustawy o emeryturach pomostowych i rekompensatach przewidziany jest brak uprawnień do emerytur pomostowych dla osób zatrudnionych po 31 grudnia 1998r., co jest niezgodne ze stanowiskiem NSZZ "Solidarność".
  2. Uprawnienia do emerytur pomostowych są oparte na wykazach rodzajów prac Raportu Komisji Ekspertów, które zostały odrzucone przez związki zawodowe. W/w wykazy mogą być jedynie projektem i być weryfikowane na etapie tworzenia wykazów prac w warunkach szczególnych i w trakcie sprawdzania wykazów i odwołań.
  3. Należy powołać Komisję Trójstronną rozpatrującą odwołania w trakcie tworzenia wykazów prac w warunkach szczególnych.
  4. Pracownicy zatrudnieni przed 31 grudnia 1998 r. powinni przechodzić na wcześniejsze emerytury z tytułu prac w warunkach szczególnych na dotychczasowych zasadach, a nowe rozwiązania powinny dotyczyć osób zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r.
  5. Fundusz emerytur pomostowych powinien być w całości finansowany z budżetu państwa. Założenia do ustawy nie określają wysokości obowiązkowych wpłat pracodawców zatrudniających pracowników w szczególnych warunkach.
  6. Brak jasnego sposobu tworzenia wykazów prac w warunkach szczególnych. W zakładach pracy, pracodawcy posiadający silniejszą pozycję, będą dążyli do minimalizowania wykazów, zwłaszcza w kontekście opłacania dodatkowej składki ubezpieczeniowej.
  7. Harmonogram prac związanych z uchwaleniem ustawy i wprowadzeniem jej w życie jest zbyt napięty. Zwłaszcza czas na tworzenie wykazów prac w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze i na procedury odwoławcze. Należy przesunąć wejście w życie nowych rozwiązań na 2007r.

 

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego