NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 5

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 5
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

 

XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża dezaprobatę w stosunku do antyspołecznej polityki Rządu SLD – UP.

Kilkuletnia praktyka obecnej koalicji zmierza konsekwentnie do ograniczania praw pracowniczych zarówno w sferze legislacyjnej (m.in. Kodeks pracy, Ustawa o Związkach Zawodowych) jak też w praktyce. Skazuje to rzesze pracowników do roli petentów a osoby bezrobotne spycha do poziomu wegetacji. Praktyka ta przenosi się na różne szczeble zarządzania. Szczególny niepokój budzą niezrozumiałe decyzje prywatyzacyjne i tak zwana restrukturyzacja przedsiębiorstw nie licząca się z przyszłością i pozycją pracowników. Wśród licznych przykładów w naszym regionie należy wymienić sprawę Regionalnego Zakładu Przewozów Pasażerskich PKP i Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „Prema:” S.A. w Kielcach. Również brak wypłat wynagrodzeń pracowniczych budzi zdecydowany sprzeciw. Jest rzeczą zrozumiałą, że w tej sytuacji NSZZ „Solidarność” musi podejmować wszystkie prawem dozwolone decyzje, w tym też w formie protestu.

XII WZD Regionu Świętokrzyskiego apeluje do wszystkich struktur związkowych, do ludzi dobrej woli o solidarność społeczną w obronie zagrożonych interesów poszczególnych grup pracowniczych. Jedynie, jak pokazuje doświadczenie, wzajemna solidarność i upór może powstrzymać niebezpieczny antypracowniczy trend.

 

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego