NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 7

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

STANOWISKO Nr 7
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

 

Delegaci XII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązują przedstawicieli Komisji Trójstronnej o spowodowanie nacisku na forum ww. Komisji w sprawie zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wnioskuje o utrzymanie stałej 40% stopy w stosunku do średniej płacy krajowej. Relacja minimalnej płacy do przeciętnego wynagrodzenia ulega stałemu pogorszeniu i powoduje poszerzanie się obszarów biedy.

Domagamy się przyjęcia i stosowania Europejskiej Karty Socjalnej.

 

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego