NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Uchwała Nr 2/2004

Cedzyna k/Kielc, 6 listopada 2004r.

UCHWAŁA Nr 2/2004
XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Świętokrzyskiego

 

XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego wyraża sprzeciw wobec polityki Zarządu Miasta Kielc w sprawie prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach, które jest firmą użyteczności publicznej o strategicznym znaczeniu dla miasta Kielc i okolicznych gmin.Źle przygotowana prywatyzacja spowoduje tylko utratę znaczenia tej firmy oraz likwidację miejsc pracy dla wielu pracowników.

W przypadku dalszego lekceważenia przez Zarząd Miasta Kielc interesów pracowniczych oraz wniosków NSZZ „Solidarność” w tej sprawie XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje niniejszą Uchwałą Zarząd Regionu o podjęcie akcji solidarnościowych w obronie interesów pracowników MPK Kielce.

 

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
XII Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego