NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 1

STANOWISKO nr 1
XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność"
Regionu Świętokrzyskiego

Ćwierć wieku temu Polacy powstali w bezkrwawej insurekcji. Lublin, Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, ale również Kielce, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Starachowice, Staszów stały się symbolem dążeń do godności narodowej i pracowniczej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który powstał w rezultacie tego zrywu stał się w tamtych nienormalnych czasach jedyną organizacją w pełni niezależną od władzy. Skupiły się w niej zatem wszystkie wolnościowe aspiracje i dążenia Polaków. Nie stłumił ich nawet wprowadzony przez komunistyczną dyktaturę wojskową stan wojenny, bo jak mówił poeta

„Walka o wolność gdy się zaczyna
z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”

W tym szczególnym czasie Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składa hołd i podziękowanie tym wszystkim Polakom, którzy poświęcili swój czas, bezpieczeństwo - narażając często swą wolność, zdrowie a nawet życie dla dobra wspólnego.

Swą wdzięczną pamięcią obejmujemy Sługę Bożego Jana Pawła II, który wypowiadając słowa „niech zstąpi Duch Twój i ożywi oblicze Ziemi – tej Ziemi”, stał się inspiracją, wzorem i patronem polskiej drogi do wolności.

Jego słowa przypominające przesłanie świętego Pawła, iż „jedni drugich brzemiona noście” oraz podobne przypomnienie Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki – „zło dobrem zwyciężaj”, stały się normą i wzorcem pokojowej zmiany w Polsce. Były też pociechą w dramatycznych czasach stanu wojennego, kiedy wezwanie „nie ma wolności bez „Solidarności” doprowadziło do spełnienia dążeń kilku pokoleń do wolnej Polski.

Wolność nadeszła. Fenomen pokojowej rewolucji „Solidarności” zmienił cały świat. Tak spełnił się postulat NSZZ „Solidarność” o upodmiotowienie narodu. Radość z odzyskanej wolności męczą liczne patologie: korupcja, prywata. łamanie praw pracowniczych, które są przecież elementem niezbywalnych praw człowieka.

Kolejny cel NSZZ „Solidarność” – upodmiotowienie ludzi pracy, którzy zgodnie z nauczaniem Kościoła winni być „celem i podmiotem wszystkich urządzeń społecznych” czeka na swe spełnienie.

Nie ma godności bez „Solidarności” – to nasze aktualne przesłanie. Misja nadal trwa.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego