NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 2

STANOWISKO nr 2
XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność"
Regionu Świętokrzyskiego
ws. sytuacji pracowników zakładów pracy woj. Świętokrzyskiego i ich rodzin

XXV rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zmusza do refleksji i oceny obecnego stanu polskiej pracy, respektowania praw pracowniczych i troski o godność każdego człowieka.

XIII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego wyraża stanowczy protest przeciw praktykom szykanowania pracowników, nie respektowania przysługujących im praw i zmuszania do pracy z pominięciem cywilizowanych norm gwarantowanych międzynarodowymi konwencjami.

Wydłużanie czasu pracy, zaniżanie i nie wypłacanie wynagrodzeń w terminie, zatrudnianie pracowników na zasadach tymczasowości, zatrudnianie w niedzielę, zmuszanie pracowników do pracy z narażeniem zdrowia i życia, zastraszanie i niczym nie uzasadnione zwolnienia z pracy oraz nie respektowanie wyroków sądów pracy to zaledwie część problemów, które wymagają rozwiązania.

Nie może pracownik być traktowany jak przedmiot, który można w każdej chwili zredukować i potraktować wyłącznie jak niepotrzebny balast. Niestety, są pracodawcy, którzy dla maksymalizacji zysku kierują się wyłącznie wyzyskiem pracowników i zastraszeniem. Na tego rodzaju działania nie może być przyzwolenia. Organy państwowego nadzoru nad warunkami pracy i przestrzeganiem prawa, oraz NSZZ „Solidarność” korzystając z ustawowych uprawnień winny podjąć bardziej skuteczne działania celem wyeliminowania istniejących patologii.   Degradacja praw pracowniczych i związkowych, rosnące bezrobocie i widoczne ubóstwo to wyzwanie dla przyszłych parlamentarzystów, rządu i samorządów oraz pracodawców.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego