NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko nr 3

STANOWISKO nr 3
XIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność"
Regionu Świętokrzyskiego

XIII Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego w XXV rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który przyniósł wolność i demokrację Polsce i wielu narodom Europy stwierdza, że obywatele Białorusi wciąż oczekują respektowania praw i wolności człowieka i obywatela.

XIII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego wyraża swą solidarność z narodem Białorusi i wzywa wszystkie instytucje międzynarodowe do podejmowania skutecznych działań, które doprowadzą do zapewnienia wolności i demokracji państwu Białoruskiemu.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego