NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Struktury branżowe

Struktury branżowe - Regionalne Sekcje Branżowe

rejestrowane są przez Zarząd Regionu. Aktualnie zarejestrowanych jest 6 sekcji. Odpowiedzialnym za kontakty z sekcjami branżowymi jest Grzegorz Pietrzykowski (tel. 41 344 77 03).

  • Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" - przewodnicząca Anna Jóźwik
  • Regionalna Sekcja Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność" - przewodniczący Jacek Gawłowski
  • Regionalna Sekcja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"- przewodniczący Henryk Ślusarski
  • Regionalna Sekcja Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"- przewodniczący Sebastian Szewczyk
  • Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" - przewodniczący Krzysztof Bogucki
  • Międzyregionalna Sekcja Pracowników Lasów Państwowych NSZZ "Solidarność"- przewodniczący Tomasz Zagrobelny
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego