NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Struktury problemowe

 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w kadencji 2014-2018

 

 

 

Podział

Terytorialny

Problemowy

Koordynacja i nadzór

Przewodniczący Zarządu Regionu

Waldemar Bartosz

Delegatury Zarządu Regionu

Przewodniczący Delegatury

Dział

Odpowiedzialny Członek Prezydium Zarządu Regionu

Kielce

Mieczysław Gójski

I. Dział Pomocy Związkowej

- Pomoc doradczo-ekspercka

- Porady prawne

- Następstwa procesowe

- Szkolenia związkowe

- BHP

- Uzwiązkowienie

Kazimierz Pasternak

Skarżysko-Kam.

Bogdan Ryś

Ostrowiec Św.

Krzysztof Grabowiec

II. Dział Pomocy Lokalnej

- Pomoc bezrobotnym

- Pomoc charytatywna

- Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Grzegorz Pietrzykowski

Starachowice

Marian Ferenc

Staszów

Joanna Dróżdż

III. Dział Promocji Związku

- Informacja wewnątrzzwiązkowa

- Współpraca z mediami

- Kontakty z instytucjami i organizacjami

- Imprezy masowe

Mieczysław Gójski

Końskie

Helena Obara

Busko-Zdrój

Tomasz Moskwa

IV. Dział Projektów Europejskich

- Wnioski na realizację projektów finansowanych przez UE,

- Współpraca zewnętrzna związana z projektami europejskimi,

- Realizacja projektów unijnych

Waldemar Bartosz

Jędrzejów

Krystyn Toczyłowski

Włoszczowa

Bogusław Nowak

V. Zespół Obsługi Regionu

- Administracja i kadry

- Ewidencja i dokumentacja

- Majątek i finanse

Krzysztof Borkowski

Pińczów

vacat

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego