NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiFundacja Dla Dobra Wspólnego

  • Przetwarzanie danych osobowych - klauzula zgody - pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Dla Dobra Wspólnego za rok 2022 - pobierz
  • Bilans Fundacji Dla Dobra Wspólnego za rok 2022 - pobierz
  • Rachunek zysków i strat Fundacji Dla Dobra Wspólnego za rok 2022 - pobierz
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2022 - pobierz
  • Zestawienie uchwał Zarządu Fundacji za rok 2022 - pobierz
  • 1,5 procenta dla Fundacji

 

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego