NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Linki

 • Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
  Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" stanowi organ koordynujący działalność struktur regionalnych i zakładowych związku.
   
 • Europejska Konfederacja Związków Zawodowych
  EKZZ została założona w 1973 r. i obecnie składa się z 68 krajowych konfederacji związkowych oraz 12 europejskich federacji branżowych. EKZZ jest organizacja reprezentatywna dla europejskich związków zawodowych.
   
 • Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych
  Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych - największe światowe zrzeszenie związków zawodowych skupiające 309 organizacji ze 156 krajów i reprezentujące 166 mln ludzi.
   
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy
  Organizacja zajmująca się problemami pracowniczymi - ograniczaniem pracy dzieci, ochroną praw pracowników, polepszaniem warunków do pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy i szkoleń.
   
 • AFL - CIO
  AFL-CIO - American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations - największa amerykańska centrala związkowa. Składa się z 54 związków związków zawodowych. Zrzesza 10 milionów pracowników.
   
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego