NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Materiały dotyczące prowadzenia dokumentacji finansowej przez organizacje związkowe

Komisje Zakładowe(Międzyzakładowe)
Podzakładowe
NSZZ „Solidarność”
Region ŚwiętokrzyskiWAŻNE: dotyczy zmiany sposobu przekazywania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2018


1. W związku ze zmianą prawa (Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym i o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r., poz. 398) roczne sprawozdanie finansowe (CIT8, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa), które do tej pory dostarczane były do Urzędów Skarbowych w formie papierowej, od 2019 r. muszą być dostarczane w formie elektronicznej (internetowej).

2. Terminy składania sprawozdań nie zmieniają się:
- CIT8 do 31 marca 2019 r.,
- bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa do 30 czerwca 2019r.

Ze względu na pierwszy termin dotyczący CIT 8, zajmiemy się tym sprawozdaniem, zostawiając do wyjaśnienia (przez Ministerstwo Finansów) techniki przekazywania sprawozdań: bilans i inne. Po uzyskaniu tych wyjaśnień, poinformujemy organizacje odrębnym pismem.

3. Sprawozdanie CIT 8 (termin złożenia do 31 marca 2019 r.) można składać na dwa sposoby:

3a) – samodzielnie,

3b) – za pośrednictwem biura rachunkowego.

ad.3a) - W przypadku samodzielnego (przez Komisje związkowe) przesyłania CIT 8 należy zaopatrzyć się w podpis kwalifikowany elektroniczny. Podpis ten można kupić w Polsce w pięciu certyfikowanych przez państwo firmach: Unizeto – Centrum, PWPW, Krajowa Izba Rozliczeniowa, CenCert oraz Euro Cert. Koszt zakupu ok. 200 zł – na 2 lata.
Następnie na stronie internetowej: portalpodatkowy.mf.gov.pl należy pobrać odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje (CIT 8 wersja 26 za 2018r; aktualnie jest nieaktywny). Pobrany formularz należy wypełnić, podpisać go podpisem kwalifikowanym i wysłać.

ad.3b) - W przypadku skorzystania z biura rachunkowego, należy:
- podjąć przez KZ uchwałę upoważniającą konkretne biuro do przekazania naszego sprawozdania CIT 8;
- w biurze rachunkowym wypełnić pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk UPL-1 jest do ściągnięcia ze strony: www.finanse.mf.gov.pl) i złożyć go w odpowiednim Urzędzie Skarbowym;
- biuro rachunkowe w naszym imieniu wypełnia arkusz w formie elektronicznej i przesyła go do odpowiedniego Urzędu Skarbowego (tak jak w punkcie 3a). Za usługę tę biuro rachunkowe pobiera opłatę, zazwyczaj nie wyższą niż 150 zł.

Wszyscy Przewodniczący Delegatur Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zostali zobowiązani do wyszukania i wskazania takich biur, które podejmą się tych czynności. Oczywiście, każda organizacja związkowa ma prawo na własną rękę wyszukać dla siebie takie biuro.

W związku z pytaniami o przykładowe  wzory prowadzenia rachunkowości związkowej, na stronie internetowej Regionu – www.solidarnosc-swietokrzyska.pl w zakładce: Materiały dotyczące prowadzenia dokumentacji finansowej są zamieszczone takie wzory.

Kielce, 30.01.2019 r.

Z poważaniem

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 

WSTĘP DO KSIĘGOWOŚCI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

(materiały przykładowe z Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność")

pobierz

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego