NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Nasze publikacje

Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy?

 

12 numer Świętokrzyskich Zeszytów Związkowych zawierający materiały z dyskusji panelowej „Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy?”, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podczas Wielkiej Gali z okazji 35-lecia NSZZ "Solidarność" 4 września 2015r.

Informator Komunikacji Związkowej

Celem tego wydawnictwa jest zebranie i przedstawienie pełnego spektrum kompetencji związku zawodowego na różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego. Informacje te, mamy nadzieję, powinny poprawić komunikację wewnątrz-organizacyjną jak również podnieść poziom dialogu społecznego, bazującego przecież na zrozumieniu swoich funkcji i kompetencji.

Lektura tej publikacji pokazuje, że związek zawodowy posiada szereg, często mało wykorzystywanych, kompetencji zarówno w płaszczyźnie zakładowej, lokalnej jak i ogólnokrajowej. Interesujące są szczególnie te aspekty uprawnień związkowych, które odnoszą się do obszarów ogólnospołecznych, na styku z administracją rządową i samorządową. Tam bowiem powstają decyzje o charakterze społecznym, dotyczące szerokiego spektrum społecznego: zjawiska bezrobocia, niepełnosprawności, ubóstwa.

Publikacja ta powstała wysiłkiem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Nowoczesna komunikacja – efektywny dialog!” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorkami publikacji są pracownicy Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" - Katarzyna Zimmer-Drabczyk i Ewa Podgórska-Rakiel.

pobierz publikację

 
Solidarność na kryzys. Konferencja społeczna

8 numer Świętokrzyskich Zeszytów Związkowych zawierający materiały z konferencji "Solidarność na kryzys", która odbyła się 19 marca 2009 roku w Kielcach.

 
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego