NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiXIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”

XIV WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, 2016r.

 

 

Laureatami
XIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”
przeprowadzonego w dniu 4 kwietnia 2016r.
zostali:
 

Miejsce

Nazwisko i imię

Nazwa szkoły

Ilość punktów

1

Prusek Katarzyna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

94

2

Jędryka Dominik

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

93

3

Juśkiewicz Kamil

Zespół Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 2
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
we Włoszczowie

92

3

Nicia Izabela

I Liceum Ogólnokształcące  im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

92

3

Raban Michał

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

92

3

Siejka Kamila

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

92

3

Wójcik Anna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

92

3

Zmorzyński Dawid

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

92

zobacz FOTO

 

Wyniki
XIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”
przeprowadzonego w dniu 4 kwietnia 2016r.

 

 

Lp

Nazwisko i imię

Nazwa szkoły

Ilość punktów

1.                 

Badowska Dominika

VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Kielcach

nie zgłosiła się na finał

2.                 

Bednarczyk Kamila

ZSP nr 5 w Łopusznie

83

3.                 

Borycka Karolina

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

79

4.                 

Boryka Klaudia

Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

nie zgłosiła się na finał

5.                 

Chrzanowska Monika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

86

6.                 

Cygan Aleksandra

II Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich

59

7.                 

Dobrasiewicz Martyna

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

30

8.                 

Garbat Mateusz

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

37

9.                 

Gniazdo Mateusz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Jędrzejowie

18

10.             

Godzisz Patrycja

II Liceum Ogólnokształcące Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich

33

11.             

Grosicki Ernest

ZSP nr 5 w Łopusznie

84

12.             

Jaworska Karolina

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

82

13.             

Jędryka Dominik

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

93

14.             

Juśkiewicz Kamil

Zespół Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

92

15.             

Kaczyński Marcin

ZSP nr 5 w Łopusznie

89

16.             

Kateusz Kamil

Zespół Szkół Technicznych  w Skarżysku-Kamiennej

14

17.             

Kotlarz Marcin

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

78

18.             

Kotlarz Mateusz

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

90

19.             

Kowalczyk Klaudia

Zespół Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

78

20.             

Kozoduj Karolina

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

90

21.             

Król Hubert

Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

nie zgłosił się na finał

22.             

Król Magda

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

87

23.             

Lewicki Marcin

ZSP nr 5 w Łopusznie

27

24.             

Maciążek Kamil

ZSP nr 5 w Łopusznie

nie zgłosił się na finał

25.             

Maciejewski Krzysztof

ZSP nr 5 w Łopusznie

80

26.             

Maj Filip

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

18

27.             

Mariańczyk Kamil

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

86

28.             

Mędrecki Maciej

ZSP nr 5 w Łopusznie

30

29.             

Milner Piotr

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

22

30.             

Misztal Daria

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

89

31.             

Nicia Izabela

I Liceum Ogólnokształcące  im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

92

32.             

Nowak Wiktoria

I Liceum Ogólnokształcące  im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

78

33.             

Pasek Sylwia

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

90

34.             

Piątek Piotr

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

83

35.             

Pięta Aleksandra

ZSP nr 5 w Łopusznie

66

36.             

Piróg Patrycja

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

23

37.             

Poniewierka Katarzyna

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kar. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

47

38.             

Prusek Katarzyna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

94

39.             

Pytlak Krzysztof

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

78

40.             

Raban Michał

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

92

41.             

Radomski Albert

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

12

42.             

Różalska Kinga

Zespół Szkół Nr 2  w Chęcinach

72

43.             

Sala Igor

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

13

44.             

Sanecka Aleksandra

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kar. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

63

45.             

Siejka Kamila

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

92

46.             

Skrzyniarz Anna

Zespół Szkół Ekonomicznych  im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

31

47.             

Soboń Katarzyna

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

90

48.             

Sorbian Karolina

V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

60

49.             

Spadło Grzegorz

Zespół Szkół Technicznych  w Skarżysku-Kamiennej

10

50.             

Suliga Katarzyna

Zespół Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

85

51.             

Surowiec Żaneta

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

25

52.             

Szustak Łukasz

ZSP nr 5 w Łopusznie

90

53.             

Szwarc Dominika

ZSP nr 5 w Łopusznie

66

54.             

Świstak Bartłomiej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

64

55.             

Terech Jolanta

Liceum Ogólnokształcące im. ks. kar. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

90

56.             

Warecka Magdalena

Zespół Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

85

57.             

Wojtyna Maciej

Zespół Szkół Technicznych  w Skarżysku-Kamiennej

24

58.             

Wolska Agata

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

72

59.             

Wołowski Mateusz

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

24

60.             

Woś Łukasz

ZSP nr 5 w Łopusznie

87

61.             

Wójcik Anna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

92

62.             

Zaręba Błażej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Jędrzejowie

27

63.             

Zmorzyński Dawid

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

92

 

 

 

 

 

 

 

 


……………………………
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego