NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiEtap szkolny. XV Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

Dyrekcje
Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Świętokrzyskiego
 
Dotyczy: Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność
 
Zgodnie z regulaminem organizatorzy, wyznaczają przeprowadzenie eliminacji szkolnych we wszystkich szkołach na jednej z ostatnich godzin lekcyjnych w piątek 10 marca 2017r. W opieczętowanej kopercie (wewnątrz korespondencji) znajduje się test egzaminacyjny z instrukcją i kluczem odpowiedzi. Kopertę należy otworzyć przed konkursem w czasie pozwalającym na bezpieczne skopiowanie testu w tylu egzemplarzach ilu będzie uczniów biorących w nim udział. Przypominamy także, że zgodnie z zapisem pkt.6.2 regulaminu konkursu, klucz wyłaniania finalistów wojewódzkich w tej (XV) edycji przedstawia się następująco:
Do finału wojewódzkiego zakwalifikują się uczniowie z największą punktacją w ilości: jeden finalista na każdą rozpoczynającą się ósemkę uczestników szczebla szkolnego, na przykład:
Od 1 do 8 uczniów do finału przechodzi 1
9 -16 uczniów – do finału przechodzi 2
17 - 24 uczniów – do finału przechodzi 3
25 - 32 uczniów – do finału przechodzi 4
33 - 40 uczniów – - do finału przechodzi 5
41 – 48 – przechodzi 6 uczniów
(itd.)
W przypadku równej ilości punktów niepozwalającej na wyłonienie jednego ucznia przechodzą wszyscy z równą ilością punktów. Wyniki eliminacji szkolnych prosimy przekazać niezwłocznie na załączonym protokole zgodnie z regulaminem konkursu na adres:
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
25-502 Kielce, ul. Planty 16A
fax 41 344 17 38, lub e-mail: solidarnosc@home.pl
Jednocześnie przypominamy, że finał wojewódzki konkursu odbędzie się w 11 kwietnia 2017r. (wtorek) w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, ul. Piotra Ściegiennego 2, w godzinach 10.00 – 11.30.
Na finał zostaną do Państwa Szkoły skierowane osobne zaproszenia, które będą obejmowały imienną listę finalistów – Waszych uczniów na podstawie nadesłanych i zweryfikowanych protokołów.
 
Kielce, dnia 2 marca 2017r.
Mieczysław Gojski
Zastępca Przewodniczącego
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego