NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiXVII Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

Klucz odpowiedzi - Finał wojewódzki 2019r.

 

Nr pyt.

Odpowiedzi

Liczba punktów

1

d) Mieczysława Rakowskiego

2 pkt

2

Jerzy Narbutt

2 pkt

3

Kornel Morawiecki

1 pkt

4

a) Lubelszczyznę

1 pkt

5

- warunki pracy

- warunki płacy

- świadczenia socjalne

- prawa i wolności związkowe

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt

(max 4 pkt)

6

Fundacja Dla Dobra Wspólnego

1 pkt

7

Tadeusz Mazowiecki

1 pkt

8

5 lat

2 pkt

9

„Dość dyskryminowania pracowników”

5 pkt

10

- Siarkopol Grzybów (Azoty Siarkopol)

- Elektrociepłownia Kielce (PGE Energia Cieplna Kielce)

za każdą prawidłową odpowiedź 3 pkt

(max 6 pkt)

11

8%

5 pkt

12

15%

5 pkt

13

1970, Gdański, grudzień

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 3 pkt)

14

1. Komitet Obrony Robotników

2. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

3. Konferencja Polski Niepodległej

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt. (max 3 pkt)

15

Poznań

1 pkt

16

c)

1 pkt

17

c)

1 pkt

18

a)

1 pkt

19

b)

1 pkt

20

a) Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

b) Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

c) Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność"

d) Komitet Obrony Robotników

e) Patriotyczny Ruch Ocalenia Narodowego

f) Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

c) Centralna Rada Związków Zawodowych

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 7 pkt)

21

1. – P

2. – P

3. – F

4. – F

5. – P

6. - F

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 6 pkt)

22

a, c, d, e, f.

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 5 pkt)

23

a – X kadencji (1989-1991)

b – ze względu na kontrakt polityczny zawarty przy Okrągłym Stole

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 2 pkt)

24

a – 1983r

b – 1976r.

c – 1988r.

d – 1984r.

e – 1981r.

f – 1980r.

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 6 pkt)

25

- Lech Wałęsa

- Marian Krzaklewski

- Janusz Śniadek

- Piotr Duda

4 pkt

26

a – Poznań

b – Zakłady im. H. Cegielskiego (Cegielski)

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 2 pkt)

27

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

1 pkt

28

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

1 pkt

29

Statut NSZZ "Solidarność"

1 pkt

30

- rewindykacyjna

- partycypacyjna

- wychowawcza (oświatowa)

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 3 pkt)

31

- NSZZ "Solidarność"

- OPZZ

- Forum Związków Zawodowych (FZZ)

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt (max 3 pkt)

32

ergatocentryzm, niezależność, samorządność

za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt

(max 3 pkt)

33

Wydarzeń grudniowych, Gdańsk lub Wybrzeże, XII 1970r.

3 pkt

34

MKWZZ + ŚKP = MKZZ

3 pkt

35

korporacjonizm, syndykalizm, leninizm, tradeunionizm

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt  (max 4 pkt.)

36

Europejskie Centrum Solidarności

3 pkt

37

a) Mirosław Domińczyk

1 pkt

38

walka o krzyże (krzyże)

1 pkt

39

368 osób (348-388 osób)

1 pkt

40

256 tysięcy (246 – 266 tys.)

1 pkt

41

Kielecki ośrodek odosobnienia, areszt, więzienie

1 pkt

42

FŁT „Iskra”,  Iskra

1 pkt

43

Ks. Józef Wójcik

2 pkt

44

a)

1 pkt

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego