NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiXVII Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

Foto 2019

Regulamin konkursu

Pytania Konkursowe XVII Finał Wojewódzki 2019r.

Klucz odpowiedzi Finał 2019r. 

 

Dyrekcje
Szkół Średnich
Województwa ŚwiętokrzyskiegoSzanowni  Państwo

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w kolejnej - XVII edycji, organizowanego przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”.
Adresatami konkursu, podobnie jak było to w latach ubiegłych, są uczniowie szkół średnich naszego województwa. Natomiast zasadniczym celem konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej oraz rozwijanie wiedzy o ruchu związkowym w Polsce i na świecie a tym samym zwrócenie uwagi na rolę związków zawodowych, jaką odgrywają w naszym życiu zawodowym i społecznym. Podstawową tematyką są więc wydarzenia związane z najnowszą historią Polski, „Solidarności” oraz ruchu związkowego w Polsce i na świecie. Jego tematyka dotyczy także uniwersalnych funkcji i celów działania związków zawodowych, jako jednego z filarów każdego demokratycznego państwa.
Regulamin konkursu wraz z bibliografią oraz zakresem tematycznym znajdują się na stronach internetowych Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”:  www.solidarnosc,home.pl (zakładka: Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”) oraz Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty: http://kuratorium.kielce.pl/
Zgłoszenia o wzięciu udziału w konkursie prosimy przesyłać na adres Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” listownie, pocztą elektroniczną, fax-em ewentualnie telefonicznie w terminie do dnia 8 lutego 2019r.
W zgłoszeniu prosimy o podanie:
1. nazwy szkoły,
2. imię i nazwisko (nr tel.) nauczyciela odpowiedzialnego oraz
3. przewidywalną liczbę uczniów chcących wziąć w nim udział.
Finał konkursu zostanie przeprowadzony 8 kwietnia 2019r. Oczywiście, poprzedzony on zostanie (eliminacjami) etapem szkolnym, który przewidziano na 8 marca 2019r. Egzamin szkolny, według przyjętego w regulaminie klucza, wyłoni finalistów szczebla wojewódzkiego. Informujemy jednocześnie, że wzorem lat ubiegłych organizatorzy przewidują dla  laureatów konkursu cenne nagrody rzeczowe. Nagrodę dla zwycięzcy funduje przewodniczący NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda, sprawujący jednocześnie Patronat Honorowy nad naszym konkursem. Fundatorami nagród będą ponadto: Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty i inni sponsorzy, wśród których corocznie są świętokrzyskie samorządy oraz zakładowe struktury naszego Związku.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przewidziano na dzień 24 kwietnia 2019 roku.
Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o NSZZ „Solidarność”.

Z poważaniem

Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego