NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiXVIII Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

 
 
 
 
KLUCZ ODPOWIEDZI
XVIII Konkurs Wiedzy O NSZZ "Solidarność"
Finał wojewódzki 2022r.
 
Nr pytania
Odpowiedzi
Liczba punktów
1
a) Zdjęcie „Dziadów” ze sceny Teatru Narodowego
b) Rezolucja Związku Literatów Polskich, przywrócenie swobód twórczych i wznowienia „Dziadów”
c) Wyrzucenie z Uniwersytetu Warszawskiego Adama Michnika i Henryka Szlajfera.
za każdą prawidłową odpowiedź
2 punkty,
max 6 punktów
2
Wydarzeń grudniowych, Gdańsk lub Wybrzeże, XII 1970r.
2 punkty
3
1. Komitet Obrony Robotników
2. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
3. Konfederacja Polski Niepodległej
za każdą prawidłową odpowiedź
1 punkt,
max 3 punkty
4
Pracy i chleba
2 punkty
5
a) Mirosław Domińczyk
1 punkt
6
Kopalnia Piast
1 punkt
7
368 osób (348-388 osób)
1 punkt
8
256 tysięcy (246 – 266 tys.)
1 punkt
9
- Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych – Bruksela – 2006r.
- Europejska Konfederacja Związków Zawodowych – Bruksela – 1973r.
- Międzynarodowa Organizacja Pracy – Genewa – 1919r.
- za rozwinięcie skrótu 1 punkt,
- za miejscowość 1 punkt,
- za datę 1 punkt,
max  9 punktów
10
Lech Wałęsa – Marian Krzaklewski – Janusz Śniadek – Piotr Duda
4 punkty
11
a) Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
b) Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
c) Niezależne Zrzeszenie Studentów
d) Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
e) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
f) Obywatelski Klub Parlamentarny
g) Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
za każdą prawidłową odpowiedź
1 punkt,
max 7 punktów
12
- NSZZ „Solidarność”
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)
- Forum Związków Zawodowych (FZZ)
za każdą prawidłową odpowiedź
1 punkt,
max 3 punkty
13
korporacjonizm, syndykalizm, leninizm, tradeunionizm
za każdą prawidłową odpowiedź
1 punkt,
max 4 punkty
14
Fundacja Dla Dobra Wspólnego
1 punkt
15
ergatocentryzm, niezależność, samorządność
za każdą prawidłową odpowiedź
1 punkt,
max 3 punkty
16
- warunki pracy
- warunki płacy
- świadczenia socjalne
- prawa i wolności związkowe
za każdą prawidłową odpowiedź
1 punkt,
max 4 punkty
17
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
1 punkt
18
a) negocjacje
b) strajk
c) akcje propagandowe
za każdą prawidłową odpowiedź
1 punkt,
max 3 punkty
19
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
1 punkt
20
b) terytorialno-branżowej
1 punkt
21
Kornel Morawiecki
1 punkt
22
Kielecki ośrodek odosobnienia
1 punkt
23
FŁT „Iskra”
1 punkt
24
c) Szczecinie
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego