NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 59(698)

 • Lekcja historii - Waldemar Bartosz

  Lekcja historii

  Waldemar Bartosz

   

  Potępieńcze swary trwają nadal. Ze zdwojoną siłą odezwały się na trzydziestolecie powstania Wolnych Związków Zawodowych. Na próżno przypominać, że kłótnie takie dewaluują legendę antykomunistycznej opozycji i samej „Solidarności”. Na próżno też krzyczeć, że zaciekłe spory w sposób zasadniczy utrudniają utrzymanie niekwestionowanej roli „Solidarności” w zburzeniu systemu komunistycznego....

  czytaj więcej
 • Azjatyckie otwarcie - Kazimierz Pasternak

  Azjatyckie otwarcie

  Kazimierz Pasternak

   

  Fascynacja przedstawicieli rządu polskiego zakończoną olimpiadą spowodowała przyspieszenie kontaktów sportowo-gospodarczych z olimpijskim przodownikiem. Stadiony, autostrady, hotele i inna infrastruktura towarzysząca olimpiadzie zostały wykonane tanio, szybko i solidnie. Jeśli tak, to po co, zdaniem rządowych speców ryzykować z Euro 2012? Wystarczy pojechać, stosowne umowy podpisać i mieć pewność, że fachowcy łącznie z maszynami...

  czytaj więcej
 • Rady Pracowników po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008r. - Anna Szybalska

  Rady Pracowników po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008r.

  Anna Szybalska

   

  Sposób powoływania rady pracowników reguluje art. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550), Zgodnie z art. 4 ust.1 tej ustawy, w przypadku gdy u pracodawcy działa: jedna organizacja związkowa - zarząd organizacji wybiera członków rady pracowników i powiadamia o tym...

  czytaj więcej
 • Informacja o stanie prac Komisji Trójstronnej

  Warszawa, 31 lipca 2008 r.

   

  INFORMACJA O STANIE PRAC

  POŁĄCZONYCH ZESPOŁÓW PROBLEMOWYCH TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DS. SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH DS. UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ POLITYKI GOSPODARCZEJ I RYNKU PRACY

   

  Połączone zespoły obradowały nad kwestiami dotyczącymi projektowanych emerytur pomostowych w okresie od 2 czerwca do 31 lipca 2008 r. W tym czasie odbyło się dziesięć posiedzeń połączonych zespołów.

  Połączone zespoły były wspomagane pracami...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 58(697)

 • Spotkanie strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi

  Spotkanie strony rządowej z nauczycielskimi związkami zawodowymi

  (NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych, ZNP)

   

  Ustalenia stron w dniach 27-28 sierpnia 2008 r.

   

  1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wydaje corocznie rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe...

  czytaj więcej
 • Święto Wolności i Solidarności

  Święto Wolności i Solidarności

   

  31 sierpnia br. w 28 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w Kieleckiej Bazylice Katedralnej o godz. 11.00 odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. bp. Kazimierz Gurda.

  Po nabożeństwie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ks. Jerzego Popiełuszki oraz pomnikiem upamiętniającym powstanie NSZZ „Solidarność”. W uroczystościach oprócz związkowców uczestniczyli parlamentarzyści...

  czytaj więcej
 • Solidarność świata

  Solidarność świata

   

  „Solidarność świata. Globalizacja i Solidarność a nauczanie Jana Pawła II” - pod takim tytułem 30 sierpnia na Zamku Królewskim odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”

  W przededniu 28. rocznicy powstania NSZZ "S" uczestnicy konferencji zastanawiali się, jak wcielać w życie społeczne w coraz bardziej globalnej gospodarce nauczanie Jana Pawła II o solidarności. Patronat...

  czytaj więcej
 • Petycja NSZZ "Solidarność"

  Pan Premier Donald Tusk

  Prezes Rady Ministrów

  Warszawa

   

  Petycja NSZZ Solidarność

   

  My, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, domagamy się godnej pracy i godnych emerytur dla wszystkich grup zawodowych. Jako organizatorzy kampanii społecznej „Godna praca - godna emerytura” apelujemy do Rządu RP o respektowanie znaczenia bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy dla trwałego wzrostu gospodarczego kraju oraz bezpieczeństwa pracowników...

  czytaj więcej
 • Godna praca - godna emerytura - godne życie

  „Godna praca – godna emerytura - GODNE ŻYCIE”

   

  29 sierpnia br. – w przeddzień rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych - w Warszawie odbyła się wielka manifestacja naszego Związku pod hasłem: „Godna praca – godna emerytura – godne życie”. Był to protest przeciwko obecnej polityce rządu. „Solidarność” domaga się m.in. poszanowania praw pracowniczych i związkowych, godnych emerytur, rezygnacji z pomysłu podwyższenia wieku...

  czytaj więcej
 • Odsłona prawdy - Waldemar Bartosz

  Odsłona prawdy

  Waldemar Bartosz

   

  Przyzwyczailiśmy się do medialnej tezy mówiącej, że pracownik w zakładzie pracy jest wyłącznie kosztem. Słyszymy i czytamy często, iż w Polsce koszty płacy są zbyt wysokie, że pracownicy za dużo żądają, że wzrost wynagrodzeń generuje wzrost cen, czyli inflację. W rozmaitych mediach cytuje się z reguły tych samych „ekspertów”, którzy jak mantrę powtarzają wyuczone sformułowania. W ślad za tym idzie kolejna teza,...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 57(696)

 • Sierpniowe paralele - Waldemar Bartosz

  Sierpniowe paralele

  Waldemar Bartosz

   

  Właśnie minęła dwudziesta rocznica strajków z 1988r. i dwudziesta ósma rocznica Polskiego Sierpnia. Z pewnością obie rocznice mają wspólny mianownik. Jest nim dbałość o istnienie NSZZ „Solidarność”. To przede wszystkim. Przez te długie lata nauczyliśmy się, że istnienie „Solidarności” jest, co prawda warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do zachowania ładu społecznego w Polsce. Ten cel może...

  czytaj więcej
 • Godna praca i godna emerytura to godne życie

  Godna praca i godna emerytura to godne życie

   

  NSZZ Solidarność w przeddzień rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych organizuje manifestację w obronie godności pracowników. Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wystosował apel do członków związku o liczny udział w demonstracji, która odbędzie się 29 sierpnia br. w Warszawie. Kilkadziesiąt tysięcy związkowców przejdzie ulicami stolicy pod hasłem „Godna...

  czytaj więcej
 • Pracownik w sporze - Kazimierz Pasternak

  Pracownik w sporze

  Kazimierz Pasternak

   

  Dział dwunasty Kodeksu Pracy poświęcony jest rozpatrywaniu sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku reguluje tryb rozwiązywania pracowniczych sporów zbiorowych. Uprawnienia związków zawodowych związane z obroną indywidualnych praw pracowniczych w sporze z pracodawcą są określone w ustawie o związkach zawodowych. Do ochrony praw pracownika pozostającego w sporze z pracodawcą zostały powołane...

  czytaj więcej
 • Głodówka w starachowickim szpitalu

  Głodówka w starachowickim szpitalu

   

  Dziesięcioro pracowników starachowickiego szpitala rozpoczęło 26 sierpnia br. bezterminowy protest głodowy. Następnego dnia było już 15 protestujących. Akcję tę podjęły wszystkie związki zawodowe działające w szpitalu, w tym NSZZ "Solidarność". Związkowcy protestują przeciw planom prywatyzacji zadłużonego na ponad 50 mln zł szpitala. Radni powiatu mają decydować o kierunku przekształceń szpitala na czwartkowej sesji. Były...

  czytaj więcej
 • Stanowisko GIP dot. obowiązków pracodawcy - Anna Szybalska

  Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawie interpretacji prawnej dotyczącej obowiązków pracodawcy wynikających z art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych

  Anna Szybalska

   

  Generalny Inspektor Pracy przedstawił interpretację prawną dotyczącą obowiązków pracodawcy wynikających z przepisu art. 27 ust.3 ustawy z dnia 23 maja 1991r.o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami). W wyjaśnieniach tych wskazał, że wyżej...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Przebywający na długim zwolnieniu lekarskim pracownik chciałby podjąć dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło, przy czym działalność ta nie byłaby konkurencyjna dla pracodawcy. Czy pracując w czasie zwolnienia pracownik naraża się na negatywne konsekwencje?

   

  Co do zasady pracownikowi wolno podejmować dodatkowe zajęcie zarobkowe, chyba że szczegółowe przepisy wymagają uprzedniej zgody pracodawcy albo strony zawarły umowę o zakazie konkurencji,...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 56(695)

 • Pozorowany dialog - Waldemar Bartosz

  Pozorowany dialog

  Waldemar Bartosz

   

  Co najmniej od kilku lat w publicznym życiu funkcjonuje kilka pojęć-wytrychów. Są to ogólnie akceptowane sformułowania, które jednak, kiedy zrobimy ich analizę, niewiele znaczą. Jednym z nich jest właśnie „dialog społeczny”. Termin stosowany powszechnie w całym cywilizowanym świecie, a w Unii Europejskiej w szczególności. Tam zresztą dość precyzyjnie rozróżnia się dialog społeczny od dialogu obywatelskiego....

  czytaj więcej
 • Victoria Solidarności - Kazimierz Pasternak

  Victoria Solidarności

  Kazimierz Pasternak

   

  Na powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” dwadzieścia osiem lat temu i zapoczątkowanie rozpadu totalitaryzmu komunistycznego w Polsce i Europie zapracował polski naród czerpiący odwagę, siłę ducha i odpowiedzialność z nauki Kościoła i papieża Polaka Jana Pawła II. Pierwsze dni sierpniowych protestów stoczniowców z Wybrzeża i zakładów pracy na terenie Polski nie zapowiadały...

  czytaj więcej
 • Legionowe miasto Kielce - Kazimierz Pasternak

  Legionowe miasto Kielce

  Kazimierz Pasternak

   

  W przypadającą tego roku dziewięćdziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego miał szczególną wagę. Po raz dwudziesty ósmy po wojnie wyruszył tradycyjnie z krakowskich Oleandrów aby 12 sierpnia przybyć do Kielc. Warto przypomnieć, że Marsz Szlakiem I Kompani Kadrowej ma już obecnie 43 letnią tradycję. Przywołuje co roku pamięć tych, którzy...

  czytaj więcej
 • Święto Wolności i Solidarności

  Święto Wolności i Solidarności

   

  31 sierpnia br. w 28 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w Kieleckiej Bazylice Katedralnej o godz. 11.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta, której przewodniczył będzie ks. bp. Kazimierz Gurda. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków naszego Związku do wzięcia udziału w nabożeństwie. Szczególne zaproszenie kierujemy do organizacji związkowych z pocztami sztandarowymi. Po nabożeństwie...

  czytaj więcej
 • Podziękowanie za wsparcie "Lata z Solidarnością"

  Podziękowanie za wsparcie „Lata z Solidarnością”

  Marek Czajkowski

   

  Przez 19 lat z „Lata z Solidarnością” skorzystało ponad 7000 dzieci. W tegorocznych koloniach wzięło udział około 400 dzieci.

  Delegatura Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim dziękuje wszystkim sponsorom, którzy wsparli w/w akcję, a w szczególności są to:

   

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Sp....

  czytaj więcej
 • Apel

  Częstochowa, 19 sierpnia 2008 r.

   

  APEL

   

  Drodzy Przyjaciele – Członkowie NSZZ „Solidarność”

   

  Prezydium Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem o pomoc dla osób poszkodowanych przez trąbę powietrzną, która w piątek 15 sierpnia 2008 r. szalała min. na obszarze powiatów lublinieckiego, kłobuckiego iczęstochowskiego.

   

  Wśród poszkodowanych jest też wielu członków...

  czytaj więcej
 • Pomoc dla Gruzji

  Pomoc dla Gruzji

   

  Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" apeluje o dokonywanie wpłat na cele pomocy humanitarnej dla osób poszkodowanych oraz rodzin ofiar wojny w Gruzji.

  Wpłat należy dokonywać na konto:

  Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

  PKO BP SA 89 1020 1811 0000 0202 0014 6506 z dopiskiem: „POMOC DLA GRUZJI”

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Co powinna zawierać umowa o pracę i jakie informacje musi uzyskać nowo zatrudniony pracownik?

   

  Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie, a z jej treści powinno wynikać, kto będzie pracodawcą, pracownikiem, jakiego jest to rodzaju umowa, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Ten ostatni element powinien obejmować w szczególności rodzaj i miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę ze wskazaniem jego składników, wymiar czasu...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 55 (694)

 • Wakacyjne lektury - Waldemar Bartosz

  Wakacyjne lektury

  Waldemar Bartosz

   

  Wakacje służą odpoczynkowi. Ten truizm można jednak rozwinąć tak, aby wydobyć korzyści różnej natury. Również poznawczej. Od zawsze „słodkie lenistwo” nie ograniczało się wyłącznie do nudy. Ludzie chętnie w tym czasie nadrabiali rozmaite zaległości. Rósł w tym okresie ruch epistolarny. Niestety, dzisiaj w erze sms-ów i e-maili, sztuka epistolarna prawie całkowicie zamarła. Pewnie następne już pokolenie...

  czytaj więcej
 • Podejrzany - bo chory - Kazimierz Pasternak

  Podejrzany – bo chory

  Kazimierz Pasternak

   

  Pomimo konstytucyjnej gwarancji prawa każdego do ochrony zdrowia, pracownik w Polsce korzystający ze zwolnienia lekarskiego jest często traktowany przez pracodawców jak przestępca, nieodpowiedzialny lawirant czy kombinator. Współczesne systemy zarządzania firmami i eskalowanie zysku za wszelką cenę starają się nie dostrzegać choroby pracownika. Już po lekturze, najczęściej różnych regulaminów zakładowych,...

  czytaj więcej
 • Pozyskiwanie od związk. zaw. informacji o pracownikach chronionych przez związek-Anna Szybalska

  Pozyskiwanie od związków zawodowych informacji o pracownikach chronionych przez związek

  Anna Szybalska

   

  Główny Inspektor Danych Osobowych zajął takie oto stanowisko w sprawie pozyskiwania od związku zawodowego informacji o pracownikach chronionych przez związek i uzasadnił je następująco:

  „Dane osobowe ujawniające przynależność związkową należą do kategorii danych tzw. „szczególnie chronionych”, wymienionych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Podczas urlopu wypoczynkowego pracownik zachorował. Niezwłocznie zawiadomił o tym pracodawcę i dostarczył mu zwolnienie lekarskie z wnioskiem o udzielenie niewykorzystanych trzech dni urlopu bezpośrednio po terminie jego zakończenia. Czy pracodawca powinien wyrazić zgodę na udzielenie urlopu w tym terminie?

   

  Zgodnie z art. 166 pkt. 1 Kodeksu pracy, część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, pracodawca jest obowiązany...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego