NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 54(693)

 • Polska pielgrzymująca - Kazimierz Pasternak

  Polska pielgrzymująca

  Kazimierz Pasternak

   

  Co roku letni pejzaż urokliwych regionów naszego kraju wzbogaca się o barwne korowody pielgrzymów zmierzających ku Jasnej Górze. Nie inaczej jest w tym roku, który przez NSZZ „Solidarność” został nazwany Rokiem Jana Pawła II. Pielgrzymi z najbardziej odległych zakątków kraju już zdążyli pokonać dziesiątki kilometrów. Inni kończą ostatnie przygotowania albo już rozpoczynają pielgrzymi...

  czytaj więcej
 • Lato z "Solidarnością"

  Lato z „Solidarnością”

   

  Dziewiętnasta edycja Akcji Letniej „Lato z Solidarnością” rozpoczęła się 23 czerwca 2008r. 125 dzieci z rodzin najuboższych, sierot i półsierot oraz dzieci z firm, których pracownicy są zrzeszeni w MOZ Celsa „Huta Ostrowiec” wypoczywało nad Morzem Bałtyckim w ośrodku kolonijnym w Międzywodziu. Turnus trwał 14 dni. Od 5 lipca 2008r. 100 dzieci pracowników Huty należących do „Solidarności”,...

  czytaj więcej
 • Strategiczne BHP - Kazimierz Pasternak

  Strategiczne BHP

  Kazimierz Pasternak

   

  Rząd trudzi się nad opracowaniem i ustanowieniem „Krajowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny na lata 2008-2012”. Ma to związek z realizacją polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Jej finalnym celem jest zmniejszenie w tym okresie ogólnej liczby wypadków w kraju o 25%. Czy jest to możliwe? Realizacja tak zdefiniowanego zadania nie będzie prosta. Warto przypomnieć, że mimo widocznego spadku liczby poszkodowanych...

  czytaj więcej
 • Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego - Anna Szybalska

  Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego

  Anna Szybalska

   

  Do jednego z obowiązków pracodawcy należy udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Do realizacji tego celu służy ustalenie planu urlopów. Taki plan tworzy pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca, może też nie ustalać planu urlopów i uzgodnić termin urlopu w porozumieniu...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej?

   

  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje rekompensata z tego tytułu w postaci dodatku do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej. W myśl art. 1517 kodeksu pracy pora nocna obejmuje osiem godzin między 21.00 a 7.00 i w tych granicach pracodawca ma prawo jej określenia. Materię w tym zakresie regulują regulaminy pracy, a w przypadku gdy pracodawca...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 53(692)

 • XV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

  XV Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego

  NSZZ "Solidarność"

   

  113 Delegatów obradowało 27 czerwca 2008r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Gośćmi Zebrania byli m.in. Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty – Lucjan Pietrzczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Koneckiego – Helena Obara, Przewodniczący Rady Miasta Starachowice – Zbigniew Rafalski.

  Przewodniczący świętokrzyskiej...

  czytaj więcej
 • Region Świętokrzyski realizuje Projekt unijny - Artur Jopek

  Region Świętokrzyski realizuje Projekt unijny

  Artur Jopek

   

  „Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie” to projekt realizowany od sierpnia przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”. Projekt ten jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Swoja tematyką obejmuje zakres Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

  Mianem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw określa się koncepcję,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Jakie są obowiązki pracodawcy względem pracowników podczas upałów?

   

  Pracodawca powinien zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, gdy jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Kodeks pracy nie zawiera definicji warunków szczególnie uciążliwych, jednak przyjmuje się, iż są to warunki pracy, w których występują czynniki...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 52(691)

 • Rozważania - ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”Rozważanie na XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A”ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA (29 czerwca 2008r.)Dz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 13-19

   

  Święci Apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona, który panował w latach 64-67. Patronowie dnia dzisiejszego obdarzeni różnymi darami zbudowali jeden Kościół Chrystusa, do którego należymy...

  czytaj więcej
 • Bilans - Waldemar Bartosz

  BilansWaldemar Bartosz

   Zbliża się właśnie półmetek obecnej kadencji związkowej. Jest to znakomita okazja do zrobienia typowego przeglądu spraw związkowych i wyciągnięcia z nich wniosków. Służy temu zwołane na 27 czerwca br. Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego. Z pewnością ciało to podejmie stosowne decyzje co do kierunku działania Związku w Regionie. Dzisiaj już można pokusić się o elementarną syntezę minionych dwóch...

  czytaj więcej
 • Drogowi szaleńcy - Kazimierz Pasternak

  Drogowi szaleńcyKazimierz Pasternak

   Wakacyjne żniwo śmierci i kalectwa jest od wielu lat bolesnym i wstydliwym problemem, z którym zarówno rząd jak i drogowi specjaliści od bezpieczeństwa nie mogą sobie poradzić. W walce o zwiększenie bezpieczeństwa drogowego bezskuteczne okazały się kolejne nowelizacje kodeksu drogowego, ograniczanie prędkości na terenach zabudowanych, zwiększenie liczby radarów czy obowiązek jazdy z włączonymi światłami przez cały rok, bez względu...

  czytaj więcej
 • Upalne środowisko pracy - Kazimierz Pasternak

  Upalne środowisko pracyKazimierz Pasternak

   Letnich upałów nie sposób uniknąć. Można i trzeba ograniczać negatywne ich skutki szczególnie odczuwalne w środowisku pracy. Obowiązujące przepisy prawne nakładają na pracodawców określone obowiązki w minimalizowaniu negatywnych skutków związanych z upałami. Generalnie pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników bez względu na porę roku poprzez stosowanie osiągnięć nauki i techniki....

  czytaj więcej
 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy - Łukasz Czarniecki

  Prawa i obowiązki stron stosunku pracy związane z rozwiązaniem stosunku pracy

  Łukasz Czarniecki

   

  Przepisy Kodeksu pracy stanowią, iż umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem (dokonanym zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika), albo bez wypowiedzenia (tzw. natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy). Umowy zawarte na okres próbny, na czas zastępstwa nieobecnego pracownika i na czas określony mogą rozwiązać się z upływem czasu,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy pracownik może samodzielnie rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony, na zastępstwo innego pracownika?

   

  Umowa na zastępstwo jest rzeczywiście formą umowy na czas określony. Jednak w zakresie wypowiadania umów o pracę, kodeks pracy inaczej reguluje te dwie umowy. Jeśli chodzi o umowę zawartą na czas określony, to pracownik może ją wypowiedzieć z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, z tym, że kodeks pracy stawia tu dodatkowe obostrzenia....

  czytaj więcej
 • Przerwa urlopowa

  Następny numer Tygodnika Solidarność Świętokrzyska w sierpniu

   

  Informujemy naszych Czytelników, iż ze względu na przerwę urlopową, w lipcu „Tygodnik Solidarność Świętokrzyska” nie będzie wydawany.

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 51(690)

 • Rozważania - ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na XII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A” (22 czerwca 2008r.)Jr 20, 10-13; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33

  Czy Boga powinniśmy bardziej bać się, czy bardziej miłować? Pytanie to jest źle postawione. Nie jest również pełną prawdą, jakoby w Starym Testamencie przeważała bojaźń, strach i lęk przed Bogiem, a dopiero Nowy Testament wysunął na pierwsze miejsce miłość. Miłość zawsze posiadała pierwszeństwo. Nie można Boga naprawdę miłować bez bojaźni....

  czytaj więcej
 • O bezrobociu - Waldemar Bartosz

  O bezrobociuWaldemar Bartosz

  Oficjalne statystyki dotyczące bezrobocia są obiecujące. Od dłuższego czasu pokazują na jego spadek. Rząd przewiduje nawet, że do końca roku nie powinno przekroczyć 10 procent. Oczywiście, tak zwany spadek bezrobocia nie jest równoznaczny z odpowiednim wzrostem miejsc pracy. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę około dwumilionową emigrację zarobkową z ostatnich lat. Co prawda exodus ten się zmniejsza, lecz jego skala nadal jest bardzo wysoka. Tym nie mniej, wysoki...

  czytaj więcej
 • Niedziela dla każdego - Kazimierz Pasternak

  Niedziela dla każdegoKazimierz Pasternak

  Każdy ma prawo do niedzielnego odpoczynku i tego prawa nie wolno nikomu bez szczególnego uzasadnienia odbierać czy lekceważyć. Na straży tego prawa stoi Konstytucja RP i Kodeks pracy. Obowiązek świętowania niedzieli dla ludzi wierzących wynika z Dekalogu. Praca w niedzielę wyjątkowo jest dopuszczalna (art. 15110 Kodeksu pracy) między innymi ze względu na konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, ochrony mienia, usunięcia awarii, w transporcie...

  czytaj więcej
 • Urlopowa niepewność - Kazimierz Pasternak

   

  Urlopowa niepewnośćKazimierz Pasternak

  Wraz z nadejściem lata, wakacyjnej kanikuły wzrasta oczekiwanie pracowników na długo oczekiwany urlop. Nie wszyscy jednak mogą spełnić swoje urlopowe marzenie w okresie upalnego lata. W najlepszej sytuacji są ci pracownicy, którzy zaplanowali swój urlop i pracodawca uwzględnił urlopową propozycję pracownika. Ewentualna zmiana tak ustalonego terminu urlopu może, owszem, nastąpić ale z konkretnych i uzasadnionych przyczyn a nie...

  czytaj więcej
 • Czas pracy pracownika - Łukasz Czarniecki

  Czas pracy pracownikaŁukasz Czarniecki

  Kodeksowa definicja czasu pracy brzmi: „czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”.

  Czas pracy, jak wynika z powyższej definicji, to nie tylko czas faktycznie świadczonej pracy, ale także okresy nieświadczenia pracy, kiedy pracownik mimo tego pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy wtedy,...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

  Kiedy można domagać się odszkodowania za niewłaściwie złożone wypowiedzenie? Czy z takim wnioskiem należy zgłosić się do pracodawcy czy do sądu? W jakim terminie?

  Jeżeli pracownik otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę i nie zgadza się z taką decyzją pracodawcy, wówczas może złożyć pozew do sądu pracy – w terminie 7 dni. W piśmie do sądu pracownik może domagać się bądź uznania tego wynagrodzenia za bezzasadne (co jeśli wygra sprawę skutkuje powrotem do pracy),...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 50(689)

 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”Rozważanie na XI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ROK „A”  (15 czerwca 2008r.)Wj 19, 1-6a; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36-10, 8

  ...

  czytaj więcej
 • Metropolia i prowincja - Waldemar Bartosz

  Metropolia i prowincjaWaldemar Bartosz

  Znowu żyjemy życiem mediów. Chwyciły temat. Jest nim nieistniejący, bo nikomu nieznany projekt ustawy o obszarach metropolitalnych. Chwyciły temat i go toczą jak ongiś dzieciaki fajerkę. Temat jest nośny, to się i toczy. Niewiele tylko wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Nikt, póki co ,nie powiedział jaki sens ma powołanie owych metropolii, jakie będą pełnić funkcje i czy tereny nie objęte obszarem tych metropolii nie staną się aby zapadłą...

  czytaj więcej
 • Konkurs dla aktywnych - Kazimierz Pasternak

  Konkurs dla aktywnychKazimierz Pasternak

  Co roku Państwowa Inspekcja Pracy organizuje konkurs dla najaktywniejszych zakładowych społecznych inspektorów pracy z cennymi nagrodami. Tak jest również w tym roku. Wnioski konkursowe są przyjmowane do 15 czerwca przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Oceniany jest dorobek inspektorski za rok kalendarzowy 2007. Najważniejsze w ocenie są rezultaty inspektorskich kontroli, podejmowanych inicjatyw i zgłaszanych uwag dla pracowników...

  czytaj więcej
 • Opinia nr 5/2008 WKDS ws problemów płacowych w DPS woj. świętokrzyskiego

  Opinia Nr 5/2008Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiegoz dnia 20 maja 2008 rokuw sprawie występujących problemów płacowych w domach pomocy społecznej woj. świętokrzyskiego

  Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego na posiedzeniu w dniu 20 maja br. podjęła temat trudnej sytuacji płacowej pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w woj. świętokrzyskim. Komisja została zwołana na wniosek Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa...

  czytaj więcej
 • Wypowiedzenie zmieniające - Łukasz Czarniecki

  Wypowiedzenie zmieniająceŁukasz Czarniecki

  Wypowiedzenie warunków pracy jest jednostronną czynnością prawną, dokonywaną przez pracodawcę mającą na celu zmianę warunków istniejącego stosunku pracy (art. 42 Kodeksu pracy). Wypowiedzenie zmieniające można zastosować do wszystkich rodzajów umów o pracę, które można wypowiedzieć, tj. umowy na czas nieokreślony, umowy na okres próbny oraz umowy na czas określony z uwzględnieniem art....

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego