NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 11 (1378) z dn. 14 marca 2023r.

Skąd przychodzimy - Waldemar Bartosz

Nasz Związek nadal jest w trakcie kampanii wyborczej. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do końca marca wybierają się zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe, w kwietniu wybierają się regionalne sekcje branżowe a do końca czerwca mają czas na wybranie Regiony. Kampanii towarzyszą dość liczne zebrania, które są znakomitą okazją do rozmowy o sprawach związkowych. Zazwyczaj mówimy o problemach, które bezpośrednio nas dotyczą i to jest zrozumiałe. Dobrze by było, aby przy tej okazji przypomnieć o naszym, jak to mówią Amerykanie – patriotyzmie związkowym. Ostatnio przyglądaliśmy się zapisom w statutowej preambule, która zawiera przesłanie ideowe i katalog wartości konstytuujących „Solidarność”.
Z pewnością dotychczasowa historia Związku odpowiada na pytanie – skąd przychodzimy. Jednym z ważnych punktów tej naszej historii jest okres stanu wojennego i podziemnej działalności, zarówno w kraju jak i na płaszczyźnie międzynarodowej.
Znaczącym wydarzeniem było przyjęcie NSZZ „Solidarność” do dwóch związkowych central międzynarodowych.
W tamtych czasach, czyli w latach 80-tych XX wieku funkcjonowały trzy znaczące międzynarodówki związkowe: Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych, ideowo związana z socjaldemokracją, Światowa Konfederacja Pracy o charakterze chrześcijańsko – demokratycznym i Światowa Federacja Związków Zawodowych o profilu komunistycznym.
Dwie pierwsze centrale – MKWZZ i ŚKP w 1986r. postanowiły w ramach solidarności z podziemną, prześladowaną „Solidarnością” – przyjąć nasz Związek do obu gremiów. Wielkim orędownikiem umiędzynarodowienia walczącej o przetrwanie „Solidarności” był ówczesny Sekretarz Generalny Światowej Konfederacji Pracy – Jan Kułakowski. Pełnił on szereg ważnych funkcji w chrześcijańskim ruchu związkowym – od 1958 roku aż do roku 1988 faktycznie przewodził temu ruchowi. Był orędownikiem „Solidarności” od początku jej powstania. W ramach należnej wdzięczności Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1995r. przyznał Janowi Kułakowskiemu najwyższe wyróżnienie, mianując go – Honorowym Członkiem NSZZ „Solidarność”.
W 2006r. obie centrale – MKWZZ i ŚKP łącząc się utworzyły jedną Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych. Konsekwentnie – NSZZ „Solidarność” jest aktualnie członkiem tej organizacji.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego