NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 11 (1378) z dn. 14 marca 2023r.

Kalendarium wyborcze

W terminie od 1 listopada 2022r. do 31 marca 2023 r. odbywają się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, delegatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku, w tym delegatów na walne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku lub kongres krajowego sekretariatu branżowego. Wyborów dokonują zakładowe zebranie członków lub zakładowe zebranie delegatów. Krajowe i regionalne sekcje branżowe ustalają klucz wyborczy, na ilu członków wybierany jest delegat.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. wybierzemy władze regionów, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, regionalne władze sekcji i sekretariatów. I tak:
 – w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbędą się wybory władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów na kongres regionalnego sekretariatu branżowego i delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.
- Od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych, delegatów na kongres krajowego sekretariatu branżowego.
- Od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się wybory władz krajowych sekretariatów branżowych i władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
- Do 31 października 2023 r. odbędą się wybory ogólnokrajowych władz Związku na sprawozdawczo-wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego