NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 11 (1378) z dn. 14 marca 2023r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

IV Niedziela Wielkiego Postu, (Laetare), rok A, 19.03.2023 r.
1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a Namaszczenie Dawida na króla
Ps 23(22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1) Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.
Ef 5, 8-14 Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus
Akl. przed Ew.: J 8, 12b  
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
J 9, 1-41 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia
 
Oto  JEZUS-ŚWIATŁOŚĆ świata, DROGA Paschalnej Radości!
Zbliżamy się do radosnej Paschy Chrystusa. Dzisiaj, w Niedzielę Laetare, czyli w Niedzielę Radości możemy przeżyć nowe doświadczenie przedsmaku Wielkanocnej Radości, której ŹRÓDŁEM JEST SAM JEZUS CHRYSTUS UKRZYŻOWANY i ZMARTWYCHWSTAŁY!
To ON jest naszym Pasterzem i w Nim nie brak nam niczego (ref. Psalmu 23). JEZUS JEST ŚWIATŁOŚCIĄ świata, kto idzie za NIM, ma światło życia. Słowo JEZUSA nas oświeca i uzdrawia jak to widzimy w Ewangelii w spotkaniu CHRYSTUSA z człowiekiem niewidomym od urodzenia, na którym objawiły się sprawy BOŻE. Uzdrowiony przejrzał i ujrzał w OSOBIE JEZUSA, SYNA CZŁOWIECZEGO, MESJASZA. Tego nie zauważyli faryzeusze, ponieważ pozostali niewidomi z powodu swoich grzechów, których nie uznali. Prawdziwa ślepota zaczyna się w sercu człowieka, gdy zatwardza swoje serce, nie uznając swojej grzeszności. A Bóg patrzy na serce każdego z nas, a nie na to co jest widoczne dla oczu. Dzięki JEZUSOWI i wierze w NIEGO, doświadczamy przejścia z ciemności grzechu do życia w świetle JEGO ŁASKI. Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w PANU. Pozwólmy JEZUSOWI, aby nas przebudził z letargu grzechu, podniósł z martwych, ciemnych uczynków, bo tylko ON, który ZAJAŚNIAŁ dla wszystkich jako ŚWIATŁOŚĆ świata może to uczynić. Pozwólmy MU pokonać w nas każdą ślepotę i radujmy się w NIM, że już to czyni!
Z modlitwą w JEZUSIE-SŁOWIE!  Ks. Konrad Walerczak

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego