NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 12 (1196) z dn. 22 marca 2019r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

III Niedziela Wielkiego Postu; Rok C (24 marca 2019 r.)

Wj 3, 1-8a.13-15 Powołanie Mojżesza

1 Kor 10, 1-6.10-12 Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Ewangelia Łk 13, 1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

 

Bojaźń Boża to nie strach

Dziś Bóg prosi, abyśmy poważnie potraktowali Jego słowa. Trzeba zapytać się o bojaźń Bożą w naszym życiu. Trzeba na nowo uświadomić sobie konieczność uszanowania majestatu Bożego. Ta bojaźń to nie strach przed karą za uczynione zło, lecz wyraz miłości i szacunku względem Chrystusa, którego nie chcemy obrazić. Św. Franciszek Salezy mówił: „Człowiek nie powinien kochać Boga z bojaźni, ale z miłości powinien się Go bać”. Jezus w osobie gospodarza upomina się o owoce z drzewa figowego. Chrystus upomina się dziś o duchowe owoce naszego życia. Warto zapytać się o świadomość odpowiedzialności przed Bogiem za wszystkie czyny, szczególnie za deprawowanie sumień dzieci i młodzieży.

Ks. Krzysztof  Tkaczyk

wikariusz parafialny (Leszczyny)


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego