NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 12 (1379) z dn. 21 marca 2023r.

W obronie papieża Jana Pawła II - Kazimierz Pasternak

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podczas marcowego posiedzenia w Spale, potępiła ataki środowisk liberalno – lewackich skierowane przeciwko papieżowi Janowi Pawłowi II. W przyjętym stanowisku „Solidarność” wyraża oburzenie brutalnym atakiem na osobę papieża, świętego, Jana Pawła II i stanowczo protestuje przeciwko zorganizowanej akcji szkalowania jego dobrego imienia. Członkowie Komisji Krajowej przypomnieli o znaczeniu pontyfikatu papieża Jana Pawła II w powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Mówił o tym przewodniczący Waldemar Bartosz na posiedzeniu Zarządu Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności”, które odbyło się 14 marca br.
Ponadto Zarząd Regionu został poinformowany o wszczęciu przez rząd procedury legislacyjnej związanej z zabezpieczeniem prawa pracownika zwalnianego z pracy w trybie art. 52 kodeksu pracy do zatrudnienia do chwili prawomocnego orzeczenia sądowego. Wymaga to zmiany legislacyjnej kodeksu postępowania cywilnego.
Aktualnie, pracownik posiadający status osoby szczególnie chronionej, jest wyrzucany z pracy na podstawie cytowanego przepisu, pozostając często bez środków do życia w oczekiwaniu przez wiele lat na końcowy werdykt sądowy.
Zostały „odmrożone progi” naliczania świadczeń socjalnych za ostatnie dwa lata, co powinno wpłynąć na wzrost odpisu na ten fundusz w bieżącym roku.
Zarząd zapoznał się z informacją przewodniczącego Waldemara Bartosza o sprawach konfliktowych w regionie. W kieleckim „MOSiR” udało się zakończyć spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń. Nadal, niestety, nie udało się wypracować porozumienia w sporze w CPP Prema.
Zarząd został ponadto szczegółowo zapoznany z przebiegiem wyborów związkowych na kadencję 2023 – 2028 w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku na terenie Regionu Świętokrzyskiego, z konkluzją przyśpieszenia dostarczenia do Regionalnej Komisji Wyborczej dokumentacji z już przeprowadzonych wyborów. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym wybory te trwają do 31 marca br.
W przyjętej uchwale Zarząd Regionu zdecydował, że XXII Walne Zebranie Delegatów Regionalnej „Solidarności” odbędzie się 29 czerwca br. Miejsce obrad zostanie ustalone w najbliższym czasie.
Mieczysław Gójski – zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu, poinformował zebranych o przebiegu i terminach 29 edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. W konkursie, w pierwszym etapie, wzięło udział 350 uczniów z 24 szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Finał odbędzie się 27 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi w Elektrowni Połaniec, 18 kwietnia, podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. W uroczystości tej prawdopodobnie weźmie udział również przewodniczący Komisji Krajowej – Piotr Duda.
Przewodnicząca „Solidarności” w Elektrowni Połaniec, Joanna Dróżdż, w skierowanym do Zarządu Regionu zaproszeniu poinformowała także, m.in. o możliwości zwiedzenia wybranych segmentów elektrowni.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego