NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 12 (1379) z dn. 21 marca 2023r.

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

Piąta Niedziela Wielkiego Postu, Rok A, 26 marca 2023r.
Ez 37, 12-14 Udzielę wam mego ducha, byście ożyli
Rz 8, 8-11 Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa
J 11, 1-45 Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem
 
Dlaczego dziś trudno usłyszeć Boga? Dlaczego nie dostrzegamy Jego cudów w naszym życiu? Nie musi to być od razu wskrzeszenie, jak dziś w Ewangelii. To wynik różnych wypadkowych, ale najważniejszą z nich jest kruchość wiary. Wierzę jak jest dobrze, jak kasa na koncie, jak jest zdrowie. Trudniej, gdy pojawiają się problemy. A właśnie wtedy Bóg jest najbliżej. Bez Niego ciężko przetrwać te momenty. Zrozumiałem to bardziej dwa lata temu, gdy w mojej parafii, tydzień przed wprowadzeniem obostrzeń, otworzono Kaplicę Adoracji. To było i jest nadal prawdziwe miejsce spotkania z Bogiem. Kaplica była i jest nawiedzana przez wiernych całego Jędrzejowa i okolic. W tym czasie pandemii ludzie przychodzili i przychodzą po siły. I widzę, że nie robią to w myśl zasady: „Gdy trwoga to do Boga”. Zrozumiałem to gdy błogosławiąc mieszkańców miasta i okolicznych wiosek w czasie epidemii widziałem ludzi, którzy płakali, klękali, żegnali się. Bo z drugiej strony codzienność nasza i trudy mogą pokazać moc naszej wiary, gotowość na przyjęcie tego, co przychodzi, co Bóg dopuszcza, a co często jest wynikiem ludzkich błędów. Bo mamy wolną wolę i podejmujemy decyzje, za które powinniśmy sami ponosić odpowiedzialność, nie zrzucając jej na kogoś innego.
Jak dziś spotkać Boga? Trzeba otworzyć serce na Jego działanie, Jego słowo…, otworzyć się na drugiego człowieka. Trzeba nade wszystko przyjąć 7 Jego darów, którymi są sakramenty. Od tego spotkania zależy moje życie wieczne, ale zależy to życie ziemskie również.
o. Jakub Zawadzki SOCist.

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego