NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 13 (1240) z dn. 27 marca 2020r.

Skuteczna „Solidarność” - Kazimierz Pasternak

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest generalnie skutecznym w działaniu zarówno w wymiarze krajowym jak i lokalnym. Bywają przegrane sytuacje, niespodziewane porażki ale zdarza się to nawet najlepszym. Doświadczają tego chociażby sportowi giganci w różnych dyscyplinach sportów. „Solidarność” to europejska i światowa marka, swoisty narodowy znak eksportowy rozpoznawalny przez przeciętnego mieszkańca kuli ziemskiej. Wystarczy pojawić się w Rzymie czy Waszyngtonie ze sztandarem, flagą z napisem „Solidarność”, aby się o tym przekonać. Zmieniające się uwarunkowania społeczno – gospodarcze i ustrojowe w zglobalizowanym świecie, korporacyjnych systemach zarządzania, zmuszają do poszukiwania i stałego doskonalenia coraz doskonalszych formuł funkcjonowania Związku w trosce o profesjonalną obronę praw, interesów materialnych i moralnych, osób zrzeszonych w Związku oraz zbiorowisk pracowniczych. Ustawodawca zadbał o podstawowe narzędzia z jakich może i powinien skorzystać związek  zawodowy w wymiarze zakładowym. Jednym z nich jest zorganizowanie i sfinalizowanie wyborów społecznej inspekcji pracy, wyposażonej w solidne prerogatywy pozwalające na radykalne zwiększenie egzekwowania prawa u pracodawcy w kompleksowym wydaniu. Brak społecznej inspekcji pracy osłabia skuteczność „Solidarności” w wymiarze zakładowym. Organizacja związkowa „Solidarność” nie może być skuteczna w działaniu, obronie praw osób zrzeszonych w Związku, bez posiadania bieżącej, komplementarnej informacji w sprawach realizowanych przez organizację związkową. Informacje niezbędne do funkcjonowania Związku zobowiązany jest przekazywać pracodawca w trybie art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, służących obronie zarówno zbiorowych jak i indywidualnych praw i interesów osób zatrudnionych. Brak informacji to potencjalna przegrana w starciu z pracodawcą.
Ustawodawca na podstawie  art.33 wspomnianej ustawy zobowiązał pracodawcę do udostępnienia pomieszczenia wraz z wyposażeniem dla potrzeb organizacji związkowych na warunkach określonych w umowie (najlepiej w formie bezpłatnego  użyczenia, co jest często spotykanym rozwiązaniem). W posiadaniu organizacji związkowej są różnorakie informacje poufne, wrażliwe dane podlegające ochronie ustawowej. Bez pomieszczenia związkowego, szafy biurowej, tego wymogu nie sposób zrealizować. A i realizacja zadań związkowo – statutowych wymaga warunków do szczegółowych analiz, przygotowania rokowań, zebrania dowodów, podjęcia interwencji. Wedle cytowanej ustawy organizacja  związkowa może w świetle art. 31 wystąpić z pisemnym wnioskiem do pracodawcy o zwolnienie na określony czas lub pełny etat wskazanej osoby funkcyjnej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu realizacji zadań związkowych. Wymienione narzędzia, środki gwarantowane prawem są możliwe do wykorzystania, ale nie obligatoryjne. Skuteczność obrony praw i interesów pracowników, osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, zobowiązuje do skorzystania z wymienionych rozwiązań. Bez nich trudno o skuteczność w zmieniających się ciągle realiach prawnych, które trzeba znać. A temu służą szkolenia i porady.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego