NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 14 (1287) z dn. 9 kwietnia 2021r.

Kwiecień –miesiąc Pamięci Narodowej - Waldemar Bartosz

Jan Paweł II w dziele „Pamięć i tożsamość” zapisał: „Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej wspólnoty. Pamięć narodowa jest spoiwem narodu. Tak było, jest i tak będzie dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności mający oparcie w ojczyźnie i zanurzony we własnej kulturze, dzięki której odróżnia się od innych narodów.”
W kwietniu, miesiącu pamięci narodowej winniśmy tę pamięć przywołać, odświeżyć i wyciągnąć wnioski. Historycy przypuszczają, że to właśnie w kwietniu 966 roku odbył się Chrzest Polski skutkujący wejściem kraju Piastów do rodziny chrześcijańskich krajów Europy. Po upływie 49 lat od tego epokowego momentu, 18 kwietnia 1025 roku odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie jako króla. Również w kwietniu – 1333 roku koronowany został na Króla Polski Kazimierz Wielki. To tylko przykłady chwalebnych rocznic. Były jednak także momenty smutne, dramatyczne a nawet tragiczne. 21 kwietnia 1773 roku poseł nowogrodzki Tadeusz Rejtan wygłosił pełne dramatyzmu przemówienie w Sejmie Rozbiorowym dotyczące sprzeciwu wobec pierwszego rozbioru Polski. Ten rejtanowski gest nie pomógł i dramat rozbiorów stał się faktem.
3 kwietnia 1940 roku odbyła się jedna z licznych egzekucji grup polskich oficerów w Katyniu na rozkaz najwyższych władz sowieckich. Tragedia ta za czasów PRL-u spychana była w niepamięć.
Również w kwietniu – 10 kwietnia 2010 roku miała miejsce Katastrofa Smoleńska, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z 95 osobami udającymi się do Katynia.
Rację miał Marszałek Józef Piłsudski, który powiedział: „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.
NSZZ "Solidarność" od swego początku podkreślał wartości patriotyczne, kierując się tymi wskazaniami.
Deklaracja Programowa przyjęta na XXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność", który obradował w Legnicy w dniu 29 sierpnia 2007r. stwierdzała m.in.: „Działania na rzecz Ojczyzny były i są fundamentem NSZZ "Solidarność". Na nich nasz Związek opiera troskę o właściwe miejsce człowieka pracy w wolnej i niepodległej Polsce. NSZZ "Solidarność" zabiega o promocję postaw patriotycznych w systemie edukacji, mediach publicznych, ale także w praktyce codziennego życia”.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego