NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 14 (1287) z dn. 9 kwietnia 2021r.

Porady prawne

Czy za nieprzepracowaną godzinę z powodu zmiany czasu z zimowego na letni pracownikom przysługuje wynagrodzenie?

Pracownikom pracującym w nocy podczas zmiany czasu z zimowego na letni z 27 na 28 marca 2021 r. trzeba będzie wypłacić wynagrodzenie również za nieprzepracowaną godzinę z powodu przesunięcia czasu. Pracownikom nie przysługuje natomiast dodatek nocny za taką nieprzepracowaną godzinę.
Zmiana czasu zimowego na letni następuje z 27 na 28 marca 2021 r. Polega ona na przesunięciu czasu 28 marca br. z godz. 2.00 na godz. 3.00. Ze względu na przesunięcie czasu z zimowego na letni pracownicy wykonujący pracę w tym czasie przepracują 1 godzinę mniej. Za tę niedopracowaną godzinę przysługuje im jednak wynagrodzenie.
Zgodnie z ogólnymi zasadami, wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, natomiast za czas nieświadczenia pracy tylko wówczas, gdy przewidują to przepisy (art. 80 Kodeksu pracy). Przepisy natomiast nie określają, że wynagrodzenie należy się za godzinę nieprzepracowaną wynikającą ze zmiany czasu.
Jednak w związku z przesunięciem czasu z zimowego na letni pracownicy przepracują jedną godzinę mniej niż obowiązujący ich wymiar czasu pracy. Pracodawca musi natomiast zapłacić wynagrodzenie pracownikowi za taką liczbę godzin, jaką powinien on przepracować w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z wymiarem czasu pracy, w jakim jest zatrudniony. Natomiast niedopracowanie wymiaru godzin z powodu zmiany czasu z zimowego na letni nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie w stawce miesięcznej.
W przypadku, gdy pracownik jest wynagradzany stawką godzinową również powinien otrzymać wynagrodzenie za taką liczbę godzin, jaką powinien przepracować zgodnie z wymiarem czasu pracy, który go obowiązuje, i liczbą godzin, jaka przypada do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji pracownik powinien otrzymać za nieprzepracowaną godzinę wynikającą ze zmiany czasu wynagrodzenie przestojowe. Jednak, zdaniem części ekspertów prawa pracy, w takiej sytuacji przysługuje pracownikowi za brakującą godzinę normalne wynagrodzenie. Ze względu na brak przepisów w tym zakresie do pracodawcy będzie należał wybór, czy za brakującą godzinę wypłacić wynagrodzenie przestojowe, czy normalne wynagrodzenie.
Przyjęcie, że pracownikom nie przysługuje wynagrodzenie za godzinę nieprzepracowaną z powodu zmiany czasu, byłoby dla nich krzywdzące. Pracownicy nie przepracują bowiem tej godziny nie ze swojej winy. Pracownikowi nie należy natomiast wypłacać dodatku nocnego za godzinę nieprzepracowaną z powodu zmiany czasu zimowego na letni, gdyż pracownik faktycznie tej godziny nie przepracuje.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego