NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 15 (1199) z dn. 12 kwietnia 2019r.

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 2 kwietnia 2019r.

 

 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” popiera w pełni Stanowisko Prezydium Sekcji Regionalnej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zaniechań w inwestycjach kolejowych na terenie województwa świętokrzyskiego. (tekst Stanowiska zamieściliśmy w poprzednim numerze Tygodnika Solidarność Świętokrzyska).

 

 
Ograniczanie tych inwestycji, szczególnie na linii kolejowej nr 25 łączącej województwo łódzkie z podkarpackim oraz ograniczanie środków na modernizację linii nr 8 na trasie Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów spowoduje w dużym stopniu wykluczenie komunikacyjne naszego województwa ze wszystkimi negatywnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi.
Uchylanie się władz od jasnego zajęcia stanowiska w tej kwestii, wyłączenie tego problemu m.in. spod obrad plenarnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego nosi charakter działania na szkodę ponadmilionowej społeczności mieszkańców regionu świętokrzyskiego.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od władz regionalnych oraz centralnych jasnego określenia polityki inwestycyjnej w infrastrukturę kolejową odpowiadającą wyzwaniom i potrzebom naszego regionu.
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego