NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 17 (1290) z dn. 30 kwietnia 2021r.

Niskie koszty pracy w Polsce - Waldemar Bartosz

Unijny GUS, czyli Eurostat opublikował ostatnio dane dotyczące godzinowych kosztów pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw w Europejskim Obszarze Gospodarczym w 2020r. Wynika z tych danych, że pomimo iż w ostatnich latach płace w Polsce rosły 2,5 razy szybciej niż średnia w Unii Europejskiej to nadal odstajemy od większości państw europejskich. Wynika więc, że koszty płac w polskich przedsiębiorstwach wynosiły 11 euro za godzinę w tygodniowym rozliczeniu. Niższe wyniki odnotowano tylko w 6 krajach, w: Bułgarii (6,5 euro), Rumunii (8,1 euro), Węgrzech (9,9 euro), Litwie (10,1 euro), Łotwie (10,5 euro) i Chorwacji (10,8 euro). W reszcie państw unijnych i w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Lichtensteinie koszty pracy są wielokrotnie wyższe niż w Polsce. Dla przykładu, w Norwegii, Danii, Luksemburgu i Belgii są ponad czterokrotnie wyższe niż w naszym kraju, a w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Holandii, Francji, Austrii i na Islandii są ponad trzykrotnie wyższe.
Również w krajach naszego, wschodnioeuropejskiego regionu, koszty pracy są również wyższe – w Słowacji o ponad 20 procent, w Estonii o ponad 25 procent, w Czechach o niemal 30 procent a w Słowenii aż o ponad 80 procent. Dane te stoją w jawnej opozycji do głoszonych poglądów przez liberalne kręgi polityków i publicystów, którzy zaklinają polską rzeczywistość, upatrując hamulce rozwoju właśnie w niby wysokich kosztach pracy. Co prawda, niskie koszty pracy przyciągają potencjalnych inwestorów zachodnich, ale także prawdą jest i to, że wspomniane wskaźniki pokazują, że dzieje się tak kosztem pracowników. Na koszty pracy składają się bowiem wynagrodzenie, szkolenia pracownika, koszty BHP a także świadczenia społeczne, w tym zdrowotne.
Niskie koszty pracy oznaczają, że na rzecz pracowników wydaje się w Polsce znacznie mniej niż w większości państw europejskich. Dłuższe trwanie takiego stanu nie zahamuje ucieczki z naszego rynku pracy młodszych pracowników z lepszymi kwalifikacjami. Ucieczka takiej kadry musi się negatywnie odbić również w polskiej gospodarce.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego