NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 17 (1290) z dn. 30 kwietnia 2021r.

Korespondencja służbowa - Kazimierz Pasternak

Pracodawcy, organy administracji publicznej, doręczają pisma zarówno osobom indywidualnym jak i organizacjom związkowym za pokwitowaniem, przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione do tego osoby lub organy. Pisma dotyczą spraw różnorakich. Pytanie, czy pracownik, osoba wykonująca pracę zarobkową, albo wprost przedstawiciel organizacji związkowej może odmówić przyjęcia danego pisma, licząc na wydłużenie sprawy, bądź odstąpienie od jej finalizowania. Tak, może to uczynić, ale z negatywnymi konsekwencjami dla siebie, danej sprawy. Nie będzie to odpowiedzialne i korzystne zachowanie. Zawsze w tego rodzaju sytuacjach nieprzyjęte pismo zwracane jest nadawcy z adnotacją pisemną o odmowie przyjęcia, wraz z datą tej odmowy. Pismo to wraz z przedmiotową adnotacją włącza się każdorazowo do akt sprawy z konsekwencjami z tym związanymi. Przykładowa odmowa przyjęcia w pracy przez pracownika pisma o zamiarze udzielenia kary porządkowej pozbawia w pierwszej kolejności pracownika informacji o przedmiocie sprawy i praktycznie wyklucza podjęcie w terminie zawitym działań w obronie swoich praw, poprzez chociażby skierowania do pracodawcy sprzeciwu od udzielonej kary, co jest warunkiem podjęcia kolejnych, ściśle określonych etapów obrony z udziałem organizacji związkowej i sądu pracy.
Taki sam skutek dotyczy innych spraw. Zawsze z treścią adresowanej korespondencji należy się szczegółowo zapoznać. Podpis wraz z datą ma wyłącznie dotyczyć potwierdzenia odbioru pisma. Pisma skierowane do organizacji związkowej dotyczą zarówno indywidualnych jak i zbiorowych praw osób wykonujących pracę. Zawierają z reguły pouczenie, co do terminu udzielenia odpowiedzi, co jest niezwykle ważne w dalszym biegu danej sprawy. Są problemy wymagające ich rozpoznania, przyjęcia stosownych uchwał, decyzji przez uprawnione, statutowo zdefiniowane związkowe władze wykonawcze. Każdy błąd, pominięcie prawem zdefiniowanej procedury postępowania organu związkowego w tym zakresie, może wiązać się z negatywnymi dla sprawy konsekwencjami. Korespondencja podlega szczególnej ochronie prawnej i jest objęta całkowitą tajemnicą. W zakres korespondencji wpisują się także wszelkie komunikatory elektroniczne mające bardziej wymiar informacyjny. W celach dowodowych bezwzględnie trzeba zadbać o ich ścisłą ewidencję. Informacje, sygnalizowane inne sprawy z pominięciem formuły pisemnej, winny zostać potwierdzone pisemnie w celach procesowo – dowodowych, z myślą o skutecznej obronie praw osób wykonujących pracę.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego