NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 17 (1290) z dn. 30 kwietnia 2021r.

Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy - konkurs

Przypominamy, że konkurs Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy, w tym roku jest również kontynuowany.
 
Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.
Uczestnikami Konkursu mogą być zakładowi, oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy (SIP).
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów. Termin składania kart zgłoszenia kandydata wraz z pełną dokumentacją upływa z dniem 15 maja 2021 roku.
Ocena działalności SIP biorących udział w konkursie dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
 
Informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie oraz Regulamin Konkursu i kartę zgłoszenia można uzyskać w okręgowych inspektoratach pracy lub na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl  a także na stronie internetowej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”: solidarnosc.home.pl
(ap)

 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego