NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 19 (1203) z dn. 10 maja 2019r.

Konkursowe przyspieszenie - Kazimierz Pasternak

Tylko do 31 maja 2019 roku można skutecznie zgłaszać wnioski do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach celem udziału w Konkursie na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy. Ocenie podlegają osiągnięcia, pozytywne działania, realny wpływ na poprawę warunków pracy w 2018 roku. Regulamin konkursu nie ulega zmianie z wyjątkiem skrócenia o kilka miesięcy terminu na zgłaszanie wniosków konkursowych. Celem konkursu jest popularyzowanie działalności społecznych inspektorów pracy, mających realny wpływ na poprawę warunków pracy i stan przestrzegania przepisów prawnych. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy, która dokładnie 100 lat temu została powołana na mocy wizjonerskiego dekretu Naczelnika Państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego. Dekret tymczasowy o „urzędzie i działalności inspekcji pracy” obowiązywać zaczął 3 stycznia 1919 roku. Inspekcja pracy była jedną z pierwszych instytucji odrodzonego państwa polskiego. Chociażby z uwagi na 100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy warto prestiżowo potraktować tegoroczne zaproszenie do udziału w konkursie, adresowanym do zakładowych, oddziałowych, grupowych społecznych inspektorów pracy, wykazujących aktywność w działaniach na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy w 2018 roku. Konkurs odbywa się na szczeblu Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach.
Społecznych inspektorów pracy mogą zgłaszać do konkursu organizacje związkowe, pracownicy, pracodawcy oraz inspektorzy pracy na podstawie wniosku wraz z dodatkowym zestawem informacji, kopii dokumentów, szkiców, dowodów potwierdzających dokonania społecznych inspektorów pracy w 2018 roku. Im bogatszy materiał informacyjno – dowodowy wraz z kartą zgłoszenia, tym większe szanse na wygraną i automatyczne uczestnictwo w konkursie o ogólnopolski laur. Ocenie podlegają w szczególności działania społecznych inspektorów pracy w sferze poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, liczba wydanych zaleceń oraz uwag odnotowanych w zakładowych, wydziałowych księgach (wskazane ksero), wyszczególnione rezultaty działalności sip na rzecz poprawy stanu bhp i działania realnie podejmowane w przedmiocie zapewnienia przez pracodawców prawnej ochrony pracy. Wymienione sfery działalności są odpowiednio, zgodnie z regulaminem, punktowane przez komisję konkursową. W konkursie są przyznawane trzy główne nagrody (podium konkursowe) oraz wyróżnienia, których fundatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w szczególnym, jubileuszowym Roku 100-lecia powstania. Czasu, na wypełnienie karty konkursowej wraz z dodatkową możliwie obszerną dokumentacją obrazującą aktywność społecznych inspektorów pracy, jest niewiele, co nie oznacza, że należy rezygnować z udziału w konkursie, tym bardziej w tak szczególnym Roku organizatora konkursu. Najlepsi uczestniczą w uroczystej gali, są w centrum uwagi mediów i tym samym promują swojego pracodawcę.
Pozostaje życzyć zapału, odwagi i wygranej najlepszym z najlepszych społecznych inspektorów pracy.
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego