NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 19 (1203) z dn. 10 maja 2019r.

„Solidarność” przeciwna droższym biletom MPK W Kielcach - Mieczysław Gójski

Ustawa o związkach zawodowych zobowiązuje (Art.19) organy władzy administracji rządowej oraz samorządowej do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych z odpowiednimi władzami statutowymi reprezentatywnych związków zawodowych (w zakresie objętym zadaniami związków). Przepis ten dotyczy zarówno aktów prawnych tworzonych przez władze centralne (np. rząd, sejm, senat) jak i przez samorządy odpowiedzialne za tworzenie prawa miejscowego.
W myśl tego przepisu Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, w imieniu samorządu kieleckiego, przesłał do Zarządu Świętokrzyskiej „Solidarności” projekt uchwały Rady Miasta dotyczącej opłat i funkcjonowania komunikacji miejskiej w Kielcach. Istota proponowanych tam zmian dotyczy podwyższenia stawek (cen biletów) za przejazdy oraz wprowadzenia dwóch stref przewozowych, czyli miejskiej i podmiejskiej zwanej w projekcie aglomeracyjną. Opinia do wspomnianego projektu uchwały w imieniu Zarządu Regionu (na podstawie prawa wewnątrzzwiązkowego – Uchwały ZRŚ z 10 sierpnia 2010r.) została wydana przez Delegaturę Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach. W rzeczonej opinii czytamy m.in., że propozycja wzrostu ceny biletu za przejazd jednorazowy komunikacją miejską MPK z 3zł do 3.40, będzie w praktyce swoistą antypromocją transportu publicznego i musi zachęcać mieszkańców Kielc do częstszego przesiadania się do prywatnych samochodów. Przeczy to idei uatrakcyjnienia transportu publicznego oraz jego upublicznianiu. A w praktyce musi uderzyć w najbiedniejszych, którzy, co do zasady, najczęściej korzystają z komunikacji miejskiej. Warto także zauważyć – czytamy dalej w opinii, że cena biletu za jednorazowy przejazd na poziomie 3,40 zł plasowałaby Kielce w gronie miast o najdroższej komunikacji w Polsce, czyli obok takich miast jak np. Warszawa czy Wrocław.
Mając powyższe argumenty na względzie, kielcka delegatura ZRŚ, negatywnie zopiniowała propozycję zmian zawartych w projekcie Uchwały Rady Miasta Kielce w części dotyczącej zwiększenia ceny opłaty (biletu) za przejazd jednorazowy komunikacją miejską MPK z 3.00zł do 3.40zł. Do pozostałych propozycji zmian, dotyczących wprowadzenia strefy miejskiej i aglomeracyjnej „Solidarność” nie wniosła zastrzeżeń. Ostateczna decyzja należy jednak do radnych, którzy tematem zajmą się prawdopodobnie na najbliższej sesji Rady Miasta.

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego