NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 19 (1203) z dn. 10 maja 2019r.

Porady prawne

Do jakich informacji ma dostęp zakładowa organizacja związkowa?

 

 
Zakładowa organizacja związkowa ma prawo do uzyskania informacji w zakresie:
- warunków pracy i zasad wynagradzania;
- działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
- stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
- działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
Do 31 grudnia 2018r. obowiązkiem pracodawcy było udzielenie na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Obecnie uległo to znacznemu rozszerzeniu poprzez dodanie do przepisu katalogu przykładowych informacji, jakie zakładowa organizacja związkowa może uzyskać od pracodawcy. W przypadku tych konkretnych informacji nie ma żadnych wątpliwości, co do uprawnień organizacji związkowej i obowiązku pracodawcy w zakresie przekazania informacji. W związku z tym, że przepis zawiera przykładowe wyliczenie informacji, jakich zakładowa organizacja związkowa może oczekiwać od pracodawcy, zakres pozostałych informacji może być przedmiotem sporu między zakładową organizacją a pracodawcą.
Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie zakładowej organizacji związkowej informacji, na potrzeby działalności związkowej, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.
Przepisy nie regulują kwestii, czy obowiązkiem organizacji związkowej jest wykazanie, że żądane informacje mieszczą się w zakresie działalności związkowej (są niezbędne do jej prowadzenia), czy to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania, że oczekiwane informacje są zbędne do realizowania kompetencji związkowych.
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego