NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 19 (1340) z dn. 10 maja 2022r.

Głos Wolnej Polski - Waldemar Bartosz

70 lat temu – 3 maja 1952 r. w eterze radiowym wybrzmiał sygnał melodii „Witaj Majowa Jutrzenko” i głos spikera oznajmił, że oto Polacy mogą słyszeć „Głos Wolnej Polski”. W taki sposób zainaugurowała działalność rozgłośnia, pierwotnie tak właśnie nazwana, później rozpoznawana jako Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. W ten sposób Stany Zjednoczone, bo rozgłośnia była amerykańską własnością, postanowiły złamać żelazną kurtynę, zaciągniętą przez rosyjskich mocodawców nad wszystkimi narodami zajętymi przez sowiety. Z biegiem czasu Wolna Europa stała się powszechnie słuchana, praktycznie w każdym polskim domu. Jej sześciogodzinne cykle audycji, począwszy od godziny szóstej rano aż do północy każdego dnia były dla wielu czystym źródłem informacji o tym, co dzieje się w Polsce i na całym świecie. Audycje informacyjne, uzupełniały inne bloki polityczne, takie jak: „Fakty, wydarzenia, opinie” oraz „Panorama dnia”. Polityka to nie wszystko. Autentyczna kultura polska, zmarginalizowana w PRL-u, szczególnie w okresie stalinowskim tzw. realizmem socjalistycznym, stała się także dla Wolnej Europy zadaniem priorytetowym. W cyklach historycznych, takich jak np.: „Z zagadnień tysiąclecia”, „Z kart historii AK”, „Z dziejów porozbiorowych” czy z „Notatek historyka” można było poznać prawdziwy kurs historii Polski. Na szczególną uwagę zasługują audycje autorstwa profesora gen. Mariana Kukiela czy Pawła Zaremby. Rewelacyjnie brzmiała audycja pt.: „Kawalkada czasu” czyli odtwarzanie nagranego kalendarium wydarzeń z lat 1952 – 1970, która pochodziła z sześciu płyt gramofonowych wydanych przez rozgłośnię. W Wolnej Europie usłyszeć można było autentyczne wystąpienia Polaków na trwale zapisanych w polskiej historii, jak np.: Józefa Piłsudskiego, generałów: Kazimierza Sosnkowskiego, Józefa Hallera, Michała Tokarzewskiego – Karaszewicza, Stanisława Kopańskiego, Feliksa Sławoj – Składkowskiego, Władysława Sikorskiego, Władysława Andersa, Tadeusza Bór – Komorowskiego.
W audycjach kulturalnych, literackich, dyskusjach redakcyjnych usłyszeć można było czołowych twórców kultury: Artura Rubinsteina, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Józefa Wittlina, Stanisława Balickiego, Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, Witolda Gombrowicza, Jerzego Giedroycia, Leopolda Tyrmanda.
Radio także adresowało swoje audycje dla konkretnych grup społecznych. Dla rolników przeznaczona była audycja „Droga przez wieś” redaktora Tadeusza Chciuka. Do robotników przemawiał działacz niepodległościowej PPS – Adam Ciołkosz. Młodzież mogła słuchać cyklu audycji pt.: „Czarno na białym”, „Rendez-vous o 6.10” czy też „Zielonej fali”. Były audycje religijne redagowane przez ks. Tadeusza Kirsche – dla katolików i bpa Władysława Firlę dla ewangelików. Również „Solidarność” miała w radiu należne miejsce. Cykl audycji „Jak powstała Solidarność” jest dźwiękowym zapisem wydarzeń lat 80-tych.
Jak podają badacze do najpopularniejszych audycji należały: „Kwadrans Jacka Kaczmarskiego” i „Za kulisami bezpieki”. Rozgłośnia Polska Radio Wolna Europa zakończyła swoją działalność, tak jak zapowiadała redakcja – kiedy Polska odzyska niepodległość. Stało się to 30 czerwca 1994r., po 42 latach pracy.
Co jest ważne, Polskie radio przejęło archiwum RWE i każdy może na internetowym portalu „Radia Wolności” odsłuchać tych audycji.
Z pewnością rozgłośnia ta zasłużyła na najwyższe polskie odznaczenie i na wdzięczną pamięć, bo jak mówił jej dyrektor – Jan Nowak Jeziorański, większość redaktorów stanowili byli AK-owcy i swoją pracę w radiostacji traktowali jako kontynuację walki o niepodległość.


 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego