NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 1/2 (1229) z dn. 3-10 stycznia 2020r.

Jakie postanowienia indywidualnie negocjowane mogą znaleźć się w umowie o pracę? - Marta Śnioch

Przepisy prawa pracy nie określają wzoru umowy o pracę. Przygotowując umowę, można posiłkować się ustalonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy?cid=K0021M&nlid=23862&utm_source=eletter&utm_medium=email&utm_campaign=prawo_pracy&uid=zxUrt&lin=e_2343443) pomocniczym wzorem umowy o pracę, uwzględniającym zmiany w zakresie danych osobowych wprowadzone do Kodeksu Pracy w maju 2019 r.
Pomimo braku ustawowego wzoru umowy o pracę Kodeks Pracy określa konkretnie, co powinno się znaleźć w jej treści. I tak umowa powinna określać co najmniej:
- Strony umowy;
- Rodzaj umowy;
- Okres zatrudnienia;
- Datę zawarcia umowy;
- Rodzaj pracy;
- Wymiar czasu pracy;
- Limit godzin ponadwymiarowych (w przypadku zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy);
- Miejsce pracy;
- Wynagrodzenie za pracę ze wszystkimi składnikami;
- Termin rozpoczęcia pracy.
Oprócz obowiązkowych elementów w umowie o pracę mogą znajdować się również inne, „niestandardowe” zapisy, które są zwykle indywidualnie negocjowane przez strony, np.:
- Wprowadzające inny okres wypowiedzenia niż ustawowy;
- Określające konkretny rozkład czasu pracy pracownika;
- Zastrzegające umowną karę pieniężną;
- Dotyczące zakazu konkurencji;
- Określające zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia;
- Ustalające zakres obowiązków pracownika;
- Odnoszące się do użytkowania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych itp.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego