NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 1/2 (1229) z dn. 3-10 stycznia 2020r.

Harmonogram szkoleń w I półroczu 2020 r.

Szkolenia są adresowane do społecznych inspektorów pracy i przedstawicieli zakładowych, międzyzakładowych, podzakładowych, oddziałowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”.
Szkolenia w I półroczu 2020 roku będą realizowane według następującego harmonogramu :

 

Lp.

Temat

Data

1

Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń nadzorowanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

30.01.2020 r.

2

Ochrona Środowiska naturalnego w zakładach pracy na terenie woj. świętokrzyskiego. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

27.02.2020 r.

3

Prewencja p.pożarowa w zakładach pracy. Systemy ewakuacji. Obowiązki pracodawców.

26.03.2020 r.

4

Analiza okoliczności i przyczyn zdarzeń wypadkowych z uwzględnieniem stresu w środowiskach pracy woj. świętokrzyskiego. Udział SIP w zespołach powypadkowych.

30.04.2020 r.

5

Pomoc przedmedyczna w zakładach pracy.

28.05.2020 r.

6

 Prawo do wypoczynku. Urlopy pracownicze w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

25.06.2020 r.

Miejsce szkoleń: sala konferencyjna Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Kielce, ul. Planty 16A, V piętro. Początek zajęć godz. 10.00.
Szkolenia realizowane są przy ścisłej współpracy z OIP w Kielcach oraz innymi instytucjami państwowego nadzoru i kontroli nad warunkami pracy.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego